21
April
Loading Events
 • This event has passed.

Songkhla Triathlon 2019 will be held at Samila beach, Songkhla, Thailand on 21 April 2019.  Sprint Triathlon,  Sprint Triathlon Team Relay, Duathlon and Fun Run 5 Km.

Route Maps

Race Categories

 Race Type
Start Time
Cut Off time
Sprint Triathlon (750 M Swim – 20 Km Bike – 5 Km Run)
6:30 AM
To be update
Sprint Triathlon Team Relay (750 M Swim – 20 Km Bike – 5 Km Run)
6:30 AM
To be update
Duathlon Sprint (2.5 Km Run – 20 Km Bike – 5 Km Run)
6:50 AM
To be update
Fun Run 5 Km
7:00 AM

Age Categories

Sprint Triathlon
Male
Female
18-29
18-29
 30-39
  30-45
 40-49
46 & Over
 50-59
 60 & Over

*Minimum age is 18 yrs

Sprint Triathlon Team Relay
Mixed

*Minimum age is 18 yrs

Duathlon Sprint
 Male
Female
16 – 29
16 – 29
30 – 39
30 – 45
40 – 49
46 & Over
50 – 59
60 & Over
5 Km Fun Run
 Male
Female
  18 & Under
18 & Under
Open
Open

Race Kit Collection

Venue
Date/Time
New park near the Reading Man Roundabout, Songkhla
20 April 2019 (13.00 – 19.00 hrs.)

Entry Fees

Race Type
Super early bird (THB)
21 Feb – 7 Mar 2019
Regular (THB)
8 Mar – 7 Apr 2019 
Sprint Triathlon
1,000
1,200
Sprint Triathlon Team Relay
2,500
2,800
Duathlon Sprint
1,000
1,000
Fun Run 5 Km
500
500
Condition: All fees above are exclusive 8.7%  

Remarks

The entry fee includes:

 • Race registration and athletes number
 • Pre-race souvenir pack (t-shirt, etc.)
 • Commemorative finisher’s medal

Note:

 • Online registration will close on 7 March 2019 (23:59, Bangkok Time) Or when sold out
 • Registration on the race day is not accepted
 • Entry is non-refundable
 • Entry is non-transferable to another competitor
 • Entry is non-transferable to next year competition
 • Entry fees include VAT
 • We only accept online payment through – Visa and Master

สงขลาไตรกีฬาครั้งที่สาม จะจัดขึ้นที่หาดสมิหลา จ.สงขลา ในวันที่ 21 เมษายน 2562

เส้นทางการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน

 ประเภทการแข่งขัน
เวลาปล่อยตัว
สิ้นสุด
ไตรกีฬาระยะสั้น (ว่ายน้ำ 750 ม. – จักรยาน 20 ก.ม. – วิ่ง 5 ก.ม.)
6:30 น.
เร็วๆนี้
ทีมผลัดไตรกีฬาระยะสั้น (ว่ายน้ำ 750 ม. – จักรยาน 20 ก.ม. – วิ่ง 5 ก.ม.)
6:30 น.
เร็วๆนี้
ทวิกีฬา (วิ่ง 2.5 ก.ม. – จักรยาน 20 ก.ม. – วิ่ง 5 ก.ม.)
6:50 น.
เร็วๆนี้
ฟันรัน 5 ก.ม.
7:00 น.

รุ่นอายุ

ไตรกีฬาระยะสั้น
ชาย
หญิง
18-29
18-29
 30-39
  30-45
 40-49
46 ปีขึ้นไป
 50-59
 60 ปีขึ้นไป

*จำกัดอายุ 18 ปีขึ้นไป

ทีมผลัดไตรกีฬาระยะสั้น
ทีมผสม

*จำกัดอายุ 18 ปีขึ้นไป

ทวิกีฬา ระยะสั้น
 ชาย
หญิง
16 – 29
16 – 29
30 – 39
30 – 45
40 – 49
46 ปีขึ้นไป
50 – 59
60 ปีขึ้นไป
ฟันรัน 5 ก.ม.
 ชาย
หญิง
  18 ปีและต่ำกว่า
18 ปีและต่ำกว่า
รุ่นทั่วไป
รุ่นทั่วไป

การรับของและลงทะเบียน

สถานที่
วัน/เวลา
บริเวณสวนสาธารณะใหม่ ข้างโรงแรมบีพีสมิหลา วงเวียนคนอ่านหนังสือ อ.เมือง จ.สงขลา
20 เมษายน 2562 เวลา 13.00-19.00น.

ค่าสมัคร

ประเภทการแข่งขัน
Super Early Bird (บาท)
21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2562
ราคาปกติ (บาท)
8 มีนาคม- 7 เมษายน 2019
ไตรกีฬาระยะสั้น
1,000
1,200
ทีมผลัดไตรกีฬาระยะสั้น
2,500
2,800
ทวิกีฬา
1,000
1,000
ฟันรัน 5 ก.ม.
500
500
หมายเหตุ: ค่าสมัครดังกล่าวยังไม่รวมค่าดำเนินการ 8.7%  

หมายเหตุ

ผู้สมัครจะได้รับ:

 • เสื้อที่ระลึกการแข่งขันพร้อมเบอร์นักกีฬา
 • เหรียญที่ระลึกสำหรับผู้เข้าเส้นชัย

หมายเหตุ:

 • การสมัครออนไลน์จะปิดรับสมัครในวันที่ 7 เมษายน 2562 (23.59 น. เวลากรุงเทพฯ) หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
 • งดการคืนค่าสมัครในทุกกรณี
 • สิทธิ์การแข่งขันไม่สามารถเปลี่ยนให้ผู้อื่นได้
 • สิทธิ์การแข่งขันไม่สามารถยกไปใช้กับการแข่งขันครั้งต่อไปได้
 • ค่าสมัครรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สามารถชำระค่าสมัครได้ด้วยบัตรเครดิต VISA และ Master
 • งดรับสมัครในวันแข่งขันทุกกรณี

กฎกติกา ใช้กับไตรกีฬา สำหรับทุกช่วงของการแข่งขัน( สงขลาไตรกีฬา 2019 )

 • นักกีฬาต้องปฏิบัติตามการกำกับและคำสั่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน
 • กรรมการบนเส้นทางมีอำนาจที่จะตัดสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬา
 • บุคลากรทางการแพทย์ มีอำนาจสูงสุดเด็ดขาดที่จะถอนตัวนักกีฬาจากการแข่งขันเมื่อลงความเห็นว่าไร้สมรรถนะที่จะสามารถแข่งต่อได้โดยไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิต การขนส่งทางการแพทย์ส่งผลให้การแข่งขันของนักกีฬาผู้นั้นแสดงผลว่า ‘ไม่จบการแข่งขัน’ (DNF)
 • นักกีฬาห้ามใช้ยาหรือสารใดๆที่ระบุไว้ในกฎควบคุมการใช้สารกระตุ้นของIOC
 • การปลอมแปลง ขโมย หรือข่มเหงรังแกอาสาสมัคร รวมทั้งการกระทำที่ขาดน้ำใจนักกีฬา อาจใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การแข่งขันในทันที และอาจตัดสิทธิ์การเข้าร่วม ไตรกีฬา ในครั้งต่อไป
 • ถ้านักกีฬาตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันเมื่อใดก็ตาม เป็นหน้าที่ที่นักกีฬาจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันที่เต็นท์ประชาสัมพันธ์ใกล้เส้นชัยทราบ
 • ไม่อนุญาตให้นำipod หรือ เครื่องเล่นเพลงอื่นๆ มาใช้บนเส้นทางจักรยานและว่ายน้ำ
 • นักกีฬาต้องปกคลุมลำตัวในช่วงการขี่จักรยานและวิ่ง ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนี้จะถูกปรับโทษเวลาเพิ่ม 10 นาที
 • ทีมงาน ไตรกีฬา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกฎการแข่งขันเมื่อใดก็ได้ โดยที่นักกีฬาทุกคนจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือรับทราบผ่านการบรรยายสรุปก่อนการแข่งขัน
 • นักกีฬาที่ไปถึงจุดคัดออกหลังเวลาคัดออก จะได้รับการชี้นำสู่เส้นทางลัด ซึ่งนักกีฬาสามารถแข่งต่อจนจบช่วงนั้นๆบนเส้นทางลัดได้ แต่จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลตามกลุ่มอายุ และจะไม่อยู่ในรายชื่อประกาศผลการแข่งขัน
 • นักกีฬาเมื่อเข้าเส้นชัยรับเหรียญรางวัลพร้อมคืนอุปกรณ์จับเวลาให้กับทางเจ้าหน้าที่ไม่เช่นนั้นเจ้าหน้าจะทำการปรับ เป็นจำนวนเงินชิ้นละ 500 บาท

การประท้วงผลการแข่งขัน

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ประสงค์จะประท้วงการตัดสินของคณะควบคุมดูแลการแข่งขันหรือการกระทำใดๆของผู้เข้าร่วมการแข่งขันอื่นๆ ต้องยื่นหนังสือประท้วงกับผู้อำนวยการแข่งขันภายใน 30 นาทีหลังเข้าเส้นชัยหรือถอนตัวจากการแข่งขันพร้อมค่าธรรมเนียมการประท้วง 2,000 บาท ซึ่งจะได้รับคืนต่อเมื่อการประท้วงบังเกิดผลการตัดสินของผู้อำนวยการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งเมื่อลงความเห็นแล้วจะอุทธรณ์มิได้ การกระทำผิดระหว่างขั้นตอนการประท้วงของผู้เข้าร่วมการแข่งขันอาจนำไปสู่การถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมไตรกีฬา ในภายหน้า

กติกาการแข่งขันประเภททีม

1.ปฎิบัติตามกฎกติกาสำหรับประเภทบุคคล ยกเว้นกรณีกติกานั้นขัดกับการแข่งขันประเภททีม

2.นักกีฬาประเภททีมในกีฬาใด หากแทรกแซง หรือ ขัดขวางการแข่งขันของนักกีฬาประเภทบุคคล เพื่อทำให้เสีย ประโยชน์ หรือ โอกาส จะถูกปรับโทษออก นอกจากนี้รวมถึงปั่นจักรยานในพื้นที่ระยะ 20 เมตรของนักกีฬาจะถูกปรับ โทษออกทั้งทีม

3.หนึ่งทีมจะได้รับไมโครชิพจับเวลา 1 ตัว ในวันลงทะเบียนพร้อมหมายเลข เพื่อส่งต่อตามขั้นตอนต่อไปนี้

3.1 นักว่ายน้ำส่งต่อให้นักปั่นจักรยานในพื้นที่จอดจักรยานของทีมตนเท่านั้น

3.2 นักปั่นจักรยานส่งต่อให้นักวิ่งในพื้นที่จอดจักรยานของทีมตนเช่นกัน

3.3 นักกีฬาทุกประเภทกีฬาต้องใสไมโครชิพบริเวณข้อเท้าเท่านั้น

4.หากไม่ส่งมอบไมโครชิพในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น หรือ ไม่สวมชิพบริเวณข้อเท้าขณะเข้าเส้นชัยคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่แสดงผลเวลาแข่งขันอย่างเป็นทางการสำหรับทีมนั้นๆ

5.สมาชิกในทีมทั้ง 3 คน จะต้องเขียน/ติดเบอร์ในจุดเปลี่ยนการแข่งขัน ในวันแข่งขัน ภายในเวลา 06.15 น.

ว่ายน้ำ

6.ปล่อยตัวว่ายน้ำกลุ่มสุดท้าย

7.สวมหมวกว่ายน้ำของการแข่งขันเท่านั้น ถอดได้เมื่อส่งไมโครชิพให้นักปั่นจักรยาน ในพื้นที่ส่งมอบแล้วกติกาเส้น ทางจักรยาน

จักรยาน

8.ต้องจอดจักรยานในพื้นที่จัดไว้ภายในวัน เสาร์ ที่ 20 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 16.00 น. – 20.00 น. ไม่อนุญาตให้นำจักรยานออกจากพื้นที่จนกระทั่งได้รับมอบไมโครชิพจากนักว่ายน้ำ ฝ่าฝืนอาจถูกปรับออก หรือ ไม่อนุญาตแข่งขันจักรยาน

9.หลังรับไมโครชิพจากนักว่ายน้ำแล้ว ให้ลากจักรยานผ่านจุดเชคพอยท์เวลาบริเวณประตูทางออก ก่อนขึ้นจักรยานในพื้นที่ที่กำหนด หากฝ่าฝืนจะถูกปรับโทษเวลา

10.หลังส่งต่อไมโครชิพให้นักวิ่งในพื้นที่จอดจักรยานของทีมแล้ว ให้จอดจักรยานในพื้นที่ดังกล่าวจนถึงเวลาเปิดนำจักรยานออก ฝ่าฝืนหรือขึ้นจักรยานอีกครั้งหลังผ่านจุดเช็คพอยท์เวลาเพื่อขี่เข้าจุดจอดจักรยานของทีม จะถูกปรับออกทันที

วิ่ง

11.ไม่อนุญาตให้นักว่ายน้ำหรือนักปั่นจักรยานของทีมรอรับนักวิ่งในพื้นที่หลังเส้นชัย ให้รอรับหลังบริเวณดังกล่าวเพื่อความเรียบร้อยในการจัดการพื้นที่

12.นักวิ่งต้องคืนชิพหลังเส้นชัย เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน มิฉะนั้นจะไม่รับผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

ว่ายน้ำระยะ 750 เมตร (ไตรกีฬาระยะสั้น)

 • การแข่งขันจะเริ่มออกตัว 6.40 น.
 • นักกีฬาจะออกตัวตามกลุ่มอายุซึ่งห่างกันกลุ่มละ 15 วินาที กรุณาตั้งใจฟังการบรรยายสรุปก่อนการแข่งขันเพื่อที่จะออกตัวได้ถูกกลุ่ม
 • ขอให้นักกีฬาทุกคนตรวจสอบให้แน่ใจว่าออกตัวถูกกลุ่ม
 • นักกีฬาทุกคนต้องสวมหมวกว่ายน้ำอย่างเป็นทางการของการแข่งขันในระหว่างช่วงว่ายน้ำ
 • นักกีฬาทุกคนต้องมีหมายเลขเมื่อเข้าสู่จุดเปลี่ยน เมื่อนำอุปกรณ์เข้าสู่จุดเปลี่ยน ระหว่าง00 – 06.10 น .
 • ห้ามสวมชุดประดาน้ำ สปีดสูท ตีนกบ ถุงเท้า รองเท้าเป็ด ถุงมือ พายมือ หรืออุปกรณ์พยุงตัวใดๆ
 • สามารถสวมแว่นหรือหน้ากากว่ายน้ำได้
 • ไม่อนุญาตให้มีฝีพายส่วนตัวหรือนักว่ายน้ำประกบ
 • นักกีฬาสามารถรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันโดยไม่ถูกลงโทษหรือตัดสิทธิ์ แต่ต้องไม่ทำให้ตำแหน่งในการแข่งขันดีขึ้น
 • ในกรณีที่นักกีฬาคนหนึ่งคนใดหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดล้าหลังนักว่ายน้ำกลุ่มใหญ่ เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันหรือเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาจเคลื่อนย้ายนักกีฬามาใกล้กลุ่มหลักมากขึ้นด้วยเรือหรือเรือพาย เพื่อรักษาระยะกับกลุ่มหลัก ในกรณีนี้นักกีฬาจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดอันดับ
 • เป็นสิทธิ์ของนักกีฬาที่จะจัดเตรียมให้สมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือโค้ช ส่งแว่นหรืออุปกรณ์พิเศษอื่นๆให้เมื่อขึ้นจากน้ำ ซึ่งจะต้องส่งให้ระหว่างระยะที่ขึ้นจากน้ำจนถึงทางเข้าจุดเปลี่ยน

เกณฑ์เวลาคัดออกช่วงว่ายน้ำ

สำหรับระยะ 750 เมตร เกณฑ์เวลาคัดออกของช่วงว่ายน้ำ คือ 30 นาที หลังจากการออกตัวของระลอกของตน กรรมการจะคอยอยู่ชี้แนะนักกีฬาที่อาจทำเวลาไม่ทันเกณฑ์ หากท่านยังอยู่ในน้ำหลังเวลาที่กำหนด ผู้ดูแลทางน้ำจะนำท่านกลับขึ้นสู่ฝั่งโดยเรือ และถูกปรับเวลา 30 นาที

จักรยาน  20 กม. (ไตรกีฬาระยะสั้น)

 • นักกีฬาต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าจักรยานของตนปลอดภัยที่จะใช้ในช่วงจักรยาน
 • ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ใดๆที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อลดแรงต้านของลม
 • นักกีฬาต้องรักษาระยะ 7 เมตร (หรือประมาณ 4 ช่วงรถจักรยาน) ระหว่างจักรยานแต่ละคัน ยกเว้นเมื่อแซง ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนี้ถือว่าละเมิดกฎ และจะถูกปรับโทษเวลาหรือตัดสิทธิ์การแข่งขัน
 • การแซงเกิดขึ้นเมื่อล้อหน้าของจักรยานของนักกีฬาที่แซง ผ่านแนวล้ำหน้าสุดของนักกีฬาที่ถูกแซง
 • นักกีฬาที่แซงสามารถแซงขวานานสูงสุด 20 วินาที แล้วต้องกลับเข้ามาอยู่ด้านซ้ายของถนนหลังจากแซง ถ้าไม่สามารถแซงเสร็จสิ้นตามกระบวนการนี้ภายใน 20 วินาที ถือว่าละเมิดกฎการแซง
 • นักกีฬาที่ไม่สามารถแซงได้ใน 20 วินาที ต้องกลับไปตามหลังในระยะ 7 เมตร (หรือประมาณ 4 ช่วงรถจักรยาน) ตามเดิม ก่อนที่จะพยายามแซงคันหน้าอีกครั้งหนึ่ง ความพยายามแซงใหม่ก่อนกลับสู่ตำแหน่งตามหลังที่ระยะ 7 เมตรถือว่าละเมิดกฎการแซง
 • การแซงนักกีฬาภายในระยะไม่ถึง 7เมตร (หรือประมาณ 4 ช่วงรถจักรยาน) นานกว่า 20 วินาที ถือว่าละเมิดกฎ
 • นักกีฬาต้องตามหลังกันเป็นแนวด้านซ้ายของถนน ยกเว้นเมื่อแซงนักปั่นอีกคน หรือด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ขี่เรียงหน้ากระดานหรือเคียงข้างกัน ซึ่งถือว่าละเมิดกฎการจัดวางตำแหน่งบนเส้นทาง
 • นักกีฬาที่เกะกะกีดขวางการรุดหน้าของนักกีฬาผู้อื่นบนเส้นทาง ถือว่าละเมิดกฎโดยปิดกั้นเส้นทาง
 • นักกีฬาที่ละเมิดกฎต่างๆ จะถูกเตือน ณ จุดนั้นทันทีโดยเจ้าหน้าที่
 • อย่าพยายามต่อรองโทษกับเจ้าหน้าที่
 • เมื่อเจ้าหน้าที่เป่านกหวีดแล้วเรียกหมายเลขนักกีฬา นักกีฬาผู้นั้นต้องหยุดปั่นก่อน
 • กรณีที่นักกีฬาได้ใบแดง ถือเป็นโทษขั้นเด็ดขาด นักกีฬาต้องหยุดขี่จักรยาน วางเท้าทั้งสองลงบนพื้นถนน แล้วรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ไปต่อ ผู้ที่ละเมิดใบแดงจะถูกปรับโทษเวลาหรือตัดสิทธิ์การแข่งขัน และระบุ ‘P’ ที่หมายเลขบนเสื้อ ถ้าผู้ที่โดนเครื่องหมาย ‘P’2 ตัว จะหมดสิทธิ์แข่งขันทันที
 • ถ้านักกีฬาถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน ยังสามารถขี่จนครบเส้นทางได้ แต่ไม่มีสิทธิ์วิ่ง
 • ไม่มีการผ่อนผันใดๆสำหรับการผิดกฎ เพราะเป็นการโกง ต้องแข่งขันอย่างขาวสะอาด อย่างมืออาชีพ และไม่โกง ในการแข่งขันนี้
 • นักกีฬาทุกคนต้องสวมหมายเลขตลอดเวลาตลอดเส้นทางการแข่งขัน หมายเลขเป็นเครื่องระบุตัวนักกีฬาของเจ้าหน้าที่ ห้ามพับหรือตัดแผ่นหมายเลข หรือเจตนาเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีใดก็ตาม หรือไม่สวมหมายเลขให้เห็นเด่นชัด ผู้ฝ่าฝืนข้อห้ามนี้อาจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน
 • ต้องใช้หมวกกันน็อคที่ ANSI หรือ SNELL รับรองเท่านั้นตลอดช่วงขี่จักรยาน ถ้าพบเห็นนักกีฬาขี่โดยไม่สวมหมวกที่ได้รับการรับรอง จะถูกตัดสิทธิ์ทันที ไม่อนุญาตให้ใช้ตาข่ายคลุมผมทำด้วยหนังหรือไวนิล หมวกกันน็อค ต้องรัดแน่นหนาตลอดเวลาที่อยู่บนจักรยาน
 • ผู้หนึ่งผู้ใดจะให้ความช่วยเหลือใดๆมิได้ นอกจากข้ออนุญาตตามกฎ เพื่อน สมาชิกในครอบครัว โค้ช หรือกองเชียร์ใดๆก็ตาม ไม่สามารถขี่จักรยานหรือขับพาหนะเคียงข้างไปกับนักกีฬา หรือส่งอาหารหรือสิ่งอื่นใดให้กับนักกีฬา และควรได้รับการแจ้งเตือนให้อยู่ห่างจากผู้เข้าแข่งขันทุกคนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดสิทธิ์ของนักกีฬาของตน เป็นหน้าที่ที่นักกีฬาจะต้องทราบด้วยตนเองว่าต้องปฏิเสธความช่วยเหลือ การตาม หรือประกบใดๆ
 • นักกีฬาต้องรับผิดชอบการซ่อมบำรุงจักรยานของตนเอง ความช่วยเหลือจากผู้อื่นนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ประจำการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที นักกีฬาควรพร้อมรับมือความผิดปกติของกลไกใดๆก็ตามที่อาจเกิดขึ้นกับจักรยาน
 • นักกีฬาต้องปฏิบัติตามการกำกับและคำสั่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐและสาธารณะจากหน่วยงานต่างๆ
 • นักกีฬาสามารถเดินจูงจักรยานได้หากจำเป็น
 • นักกีฬาทุกท่านมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎจราจร และรับผิดชอบต่อผลของการละเมิดกฎแต่เพียงผู้เดียว นักปั่นที่ละเมิดกฎจราจรอาจถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน นักกีฬาควรขี่ด้านซ้ายของถนนตลอดเวลา นอกจากกรรมการจะกำกับเส้นทางเป็นอย่างอื่น
 • แม้ว่าจะมีการควบคุมการจราจรบนเส้นทางจักรยาน แต่อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะปิดถนนโดยสิ้นเชิงระหว่างการแข่งขัน ฉะนั้นตลอดเวลาแข่งขันนักกีฬาพึงระลึกเสมอว่า อาจมียวดยานบนถนน และควรระมัดระวังอย่างเต็มที่ นักกีฬาควรระมัดระวังอย่างยิ่งที่จุดกลับตัวทุกจุด และในบริเวณที่มีทางรถวิ่งหรือถนนเข้าเส้นทาง
 • เนื่องจากความร้อนขอแนะนำว่าจำเป็นที่จักรยานของนักกีฬาทุกท่านควรจะมีที่เสียบขวดน้ำอย่างน้อยสองขวด
 • นักกีฬาที่ถูกคัดออกช่วงจักรยานสามารถแข่งต่อในช่วงวิ่งได้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามกลุ่มอายุ และจะระบุในรายชื่อผลการแข่งขันว่าไม่ได้รับการจัดอันดับ (DNF)

เกณฑ์เวลาคัดออกช่วงจักรยาน

ตัดเวลา  9.30 น. หากท่านยังอยู่บนถนน ผู้จัดจะนำท่านกลับสู่จุดเปลี่ยนประเภทกีฬา และถูกปรับเวลา 60 นาที

 วิ่ง 5 กม. (ไตรกีฬาระยะสั้น)

 • ห้ามใช้การเคลื่อนที่รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก การวิ่ง เดิน หรือคลาน
 • ต้องสวมหมายเลขตลอดเวลาบนเส้นทาง และต้องสวมด้านหน้าที่มองเห็นเด่นชัด ห้ามการพับหรือตัดแผ่นหมายเลข หรือเจตนาเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีใดก็ตาม หรือไม่สวมหมายเลขให้เห็นเด่นชัด ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามนี้อาจถูกตัดสิทธิ
 • ไม่อนุญาตให้มีพาหนะของกองเชียร์ส่วนตัวหรือผู้ที่ไม่ด้เข้าร่วมการแข่งขันประกบนักวิ่ง ซึ่งจะทำให้นักวิ่งนั้นๆถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรวมถึงนักกีฬาที่ถอนตัวจากการแข่งขัน ถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน และที่เข้าเส้นชัยแล้ว เพื่อน ครอบครัว และโค้ช หรือกองเชียร์อื่นใด ไม่สามารถขี่จักรยาน ขับขี่ยวดยาน หรือวิ่งเคียงข้างไปกับนักกีฬา ห้ามส่งอาหารหรือสิ่งอื่นใดให้กับนักกีฬา และควรได้รับการแจ้งเตือนให้อยู่ห่างจากผู้เข้าแข่งขันทุกคนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดสิทธิ์ของนักกีฬาของตน เป็นหน้าที่ที่นักกีฬาจะต้องทราบด้วยตนเองว่าต้องปฏิเสธความช่วยเหลือ การตาม หรือประกบใดๆ แต่อนุญาตให้นักกีฬาที่ยังอยู่ในการแข่งขัน วิ่งกับนักกีฬาคนอื่นๆที่ยังคงอยู่ในการแข่งขัน
 • นักกีฬาต้องปฏิบัติตามการกำกับและคำสั่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐและสาธารณะจากหน่วยงานต่างๆ
 • นักกีฬาจะต้องวิ่งให้ครบระยะของเส้นทางวิ่ง: 5 กม.

เกณฑ์เวลาคัดออกช่วงวิ่ง

ไตรกีฬาระยะสั้น 10.30 น.

Details

Race Day:
April 21
Event Categories:
, ,
Location Tags:
,
Organizer:
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา
Timing by:                 Sportstats Asia
Timing for:                Triathlon, Duatlon

Share this event