นโยบายการยกเลิกการสมัคร

ลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา

สามารถคืนเงินค่าสมัครได้บางส่วนก่อนวันที่ 15 กันยายน 2020 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • สมัครระยะ LPT สำหรับผู้พำนักต่างประเทศ คืนเงิน 40 USD
  • สมัครระยะ LPT สำหรับผู้พำนักในไทย คืนเงิน 600 บาท
  • สมัครทีมผลัด สำหรับผู้พำนักในไทย คืนเงิน 2,400 บาท หรือสำหรับผู้พำนักต่างประเทศ คืนเงิน 80 USD
  • หลังวันที่ 15 กันยายน 2020 ไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี
  • ไม่สามารถโอนสิทธิ์การแข่งขันให้ผู้อื่นได้ และห้ามมิให้ขายสิทธิ์การแข่งขันให้ผู้อื่น
  • ไม่สามารถโอนสิทธิ์การแข่งขันไปปีถัดไปได้ทุกกรณี

นโยบายการยกเลิกรายการสั่งซื้อเพิ่มเติม

  • บัตรงานประกาศรางวัลคืนเงินเต็มจำนวนเมื่อขอยกเลิกภายใน 15 กันยายน 2020
  • แพ็คเก็จรูปถ่ายโดย FinisherPix คืนเงิน 50% เมื่อยกเลิกภายในวันที่ 15 กันยายน 2020
  • หากยกเลิกหลังวันที่ 15 กันยายน ไม่คืนเงินรายการสั่งซื้อเพิ่มเติม