Loading งาน
This event has passed.
ปิดรับสมัคร

สิ้นสุดเสียทีกับการรอคอยที่แสนนานในช่วงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในที่สุดก็สามารถจัดการแข่งขันได้ตามปกติ หลังจากที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้อนุมัติให้การแข่งขันวิ่งและวิ่งเทรลสามารถจัดการแข่งขันได้โดยจะต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙
ทีมงาน U-TAC Sport ได้มีโอกาสร่วมกับสมาพันธ์เดิน-วิ่งแห่งประเทศไทย และผู้จัดรายการแข่งขันระดับแนวหน้าของเมืองไทยทั้งงานวิ่งถนนและวิ่งเทรล มารวมตัวกันระดมความคิด กำหนดข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ขึ้นมาเพื่อนำเสนอให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอร่างข้อบังคับ กฎ ระเบียบต่างๆ ให้กับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้นำเสนอศูนย์บริหารโรคโควิด-๑๙ (ศบค.) อีกทั้งยังได้มีการจัดการแข่งขันการวิ่งถนนและวิ่งเทรลแบบกึ่งสาธิตให้กับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และสรุปมาตรการต่างๆให้ ศบค.เห็นชอบถึงมาตรการการระวังป้องกันและแนวทางการรักษาความปลอดภัยจากการแพร่ระบาด จนเป็นเหตุให้กระทรวงได้อนุญาตให้สามารถจัดการแข่งขันวิ่งถนนและวิ่งเทรลได้
นักวิ่งเทรลที่เป็นแฟนคลับสนามนี้ทุกท่านยังรอคอย ISUZU ROBOMAN 4×4 Trail Challenge ว่าจะสามารถกลับมาจัดบนสถานการณ์การแพร่ระบาดได้หรือไม่ ทุกท่านต่างมั่นฝึกฝนการเตรียมร่างกายให้พร้อมกับการแข่งขันเสมอ ทีมงานก็รอคอยโอกาสที่ทางหน่วยงานภาครัฐจะอนุญาตให้จัดการแข่งขันได้เช่นกัน จนในที่สุดกระทรวงท่องเที่ยวฯก็ได้อนุญาตให้กีฬาต่างๆจัดขึ้นมาได้ และเพื่อป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแบบ New Normal ทีมงานจึงได้กำหนดการจัดการแข่งขัน ISUZU ROBOMAN 4×4 Trail Challenge 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 โดยใช้พื้นที่เขานางหย่องเป็นสนามแข่งขันเพราะมีเส้นทางที่สวยงามและปลอดภัย ทั้งสถานที่จัดงานที่ยังคงใช้โรงเรียนนานาชาติ เซนซ์แอนดรูว์ บ้านฉาง ระยอง ซึ่งเดินทางง่ายและสะดวกสบายเนื่องจากทางพิเศษหมายเลข 7 หรือ Moter way ได้เปิดให้มีการใช้งานได้แล้วนักวิ่งจึงเดินทางสะดวกมากๆ

เส้นทางวิ่ง

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน เวลาปล่อยตัว
5 ไมล์ (8 กม.) 07:00 น.
15 ไมล์ (24 กม.) 06:30 น.
25 ไมล์ (40 กม.) 06:00 น.

รุ่นอายุ

5 ไมล์ (8 กม.)
ชาย & หญิง ทั่วไป
15 ไมล์ (24 กม.)
ชาย 12-15 | 16-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+
หญิง 12-29 | 30-39 | 40-49 | 50+
25 ไมล์ (40 กม.)
ชาย 16-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+
หญิง 16-29 | 30-39 | 40-49 | 50+

ค่าสมัคร (บาท)

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัคร
5 ไมล์ (8 กม.) + เสื้อที่ระลึก 500
15 ไมล์ (24 กม.) + เสื้อที่ระลึก + อุปกรณ์แข่งขัน + เสื้อ Finisher 800
25 ไมล์ (40 กม.) + เสื้อที่ระลึก + อุปกรณ์แข่งขัน + เสื้อ Finisher 1,200

*ราคาสั่งสินดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการ 8.7%

ปิดรับสมัคร

รางวัล

ผู้ชนะเลิศ Overall 1-3 จะได้รับเงินรางวัล (โดยไม่เลื่อนลำดับขึ้นมา) ดังนี้ 
	ระยะ 15 ไมล์ 
		-อันดับที่ 1 (ชาย) = 3,000 บาท
		-อันดับที่ 2 (ชาย) = 2,000 บาท 
		-อันดับที่ 3 (ชาย) = 1,000 บาท  
		
		-อันดับที่ 1 (หญิง) = 3,000 บาท
		-อันดับที่ 2 (หญิง) = 2,000 บาท 
		-อันดับที่ 3 (หญิง) = 1,000 บาท  
		
	ระยะ 25 ไมล์ 
		-อันดับที่ 1 (ชาย) = 5,000 บาท
		-อันดับที่ 2 (ชาย) = 3,000 บาท 
		-อันดับที่ 3 (ชาย) = 2,000 บาท  
		
		-อันดับที่ 1 (หญิง) = 5,000 บาท
		-อันดับที่ 2 (หญิง) = 3,000 บาท 
		-อันดับที่ 3 (หญิง) = 2,000 บาท  
		
            เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 32,000 บาท

	ของรางวัลอื่นจากผู้สนับสนุนการแข่งขันอีกมากมาย 
	-ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-3 ทุกรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัลตามลำดับ 
	-นักกีฬาที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัลที่ระลึกทุกท่าน

หมายเหตุ

ค่าลงทะเบียนรวมบริการ ดังนี้:

 • หมายเลขประจำตัว และชิพจับเวลา
 • เสื้อยึดผู้เข้าร่วมแข่งขัน (เสื้อ finisher สำหรับระยะ 15 ไมล์ และ 25 ไมล์)
 • เหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัยทุกระยะ

หมายเหตุ:

 • การรับสมัครออนไลน์จะปิดรับในวันที่ 15 กันยายน 2563 (23.59 น., ตามเวลาประเทศไทย)
 • ไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียน
 • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น
 • งดโอนสิทธิ์ไปการแข่งขันในปีถัดไป
 • ราคาค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ระบบสามารถรับชำระค่าบริการได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ – บัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์
 • งดการลงทะเบียนในวันแข่งขันในทุกกรณี

ที่พัก

โรงแรมใกล้เคียง