Loading งาน
สมัครแข่งขัน

LOVE WORLD LESS WASTE
ไทยรวมใจ เดิน – วิ่ง รักเรารักโลก ลดละขยะโฟม ครั้งที่ 2

::::: วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 :::::
::::: ณ สนามศุภชลาศัย ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ :::::
รายได้สุทธิจะนำทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) และโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

เส้นทางวิ่ง

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน เวลาปล่อยตัว จำกัดเวลา
3 กม. 05:40 น. 1 ชั่วโมง
5 กม. 05:30 น. 1.30 ชั่วโมง
10 กม. 05:00 น. 2 ชั่วโมง

รุ่นอายุ

3 KM
ชาย & หญิง ทั่วไป
5 KM
ชาย & หญิง  ทั่วไป
10 KM
ชาย น้อยกว่า 19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70+
หญิง น้อยกว่า 19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+

ค่าสมัคร (บาท)

ประเภทการแข่งขัน ราคา
3 กม. 400
5 กม. 500
10 กม. 500
ร่วมบริจาค 1,000

*ราคาสั่งสินดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการ 8.7%

สมัครแข่งขัน

หมายเหตุ

ค่าสมัครรวม:

  • การลงทะเบียนและหมายเลขนักกีฬา
  • เหรียญที่ระลึกสำหรับผู้เข้าเส้นชัย
  • ของที่ระลึกการแข่งขัน (หมายเลขนักกีฬา เสื้อยืด)

หมายเหตุ:

  • การลงทะเบียนออนไลน์จะปิดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (23:59 น. ตามเวลาประเทศไทย) หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
  • สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัคร
  • ไม่สามารถโอนสิทธิ์การแข่งขันให้ผู้อื่นได้
  • ไม่สามารถโอนสิทธิ์การแข่งขันไปใช้ในปีถัดไปได้
  • ค่าสมัครรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ที่พัก

โรงแรมใกล้เคียง