Loading งาน
เต็ม

มาราธอน สัปดาห์กีฬานาวี 2563 

 • เป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน “สัปดาห์กีฬานาวี” ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยของกองทัพเรือ และคณะกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
 • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ สุขภาพของข้าราชการของกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป
 • ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพเรือ
 • เป็นกิจกรรมที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ของกองทัพเรือ อีกทั้งกำหนดให้เป็นสนามแข่งขันมาราธอนระดับประเทศที่มีมาตรฐานการจัดการแข่งขันในระดับสากลและจัดขึ้นทุกๆปี
 • สนับสนุนและส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพเรือและประชาชนทั่วไปหันมาออกกำลังกายและตระหนักถึงประโยชน์ของกีฬา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เล่นกีฬาที่ตนเองต้องการอย่างเท่าเทียม เพื่อให้กำลังพลกองทัพเรือและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกกำลังกาย
 • สนับสนุนให้หน่วยในพื้นที่ของกองทัพเรือสร้างความร่วมมือในการรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนหันมาออกกำลังกายร่วมกัน เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาประจำชุมชนต่อไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่อง “สปอร์ต ทัวร์ริซึ่ม”กีฬาเชิงท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับท่องถิ่น

)

เส้นทางฟันรัน (5 กม.)

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน เวลาปล่อยตัว
ฟันรัน (5 กม.) – เต็ม 06:15 AM
มินิมาราธอน (10.5 กม.) 06:00 AM
ฮาล์ฟมาราธอน (21.1 กม.) 04:30 AM
มาราธอน (42.195 กม.)* 04:00 AM

*ระยะมาราธอน กิโลเมตรที่ 33 จำกัดเวลา 5.15 ชั่วโมง และที่เส้นชัยจำกัดเวลา 7 ชั่วโมง

รุ่นอายุ

5 กม.
ชาย หญิง ต่ำกว่า 12 | 12-18
10.5 กม.
ชาย หญิง 12-17 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+
ฮาล์ฟมาราธอน และมาราธอน
ชาย หญิง 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+

ค่าสมัคร (บาท)

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัคร
ฟันรัน (5 กม.) – เต็ม 200
มินิมาราธอน (10.5 กม.) 300
ฮาล์ฟมาราธอน (21 กม.) 400
มาราธอน (42.195 กม.) 500

*ค่าสมัครดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%

เต็ม

เงินรางวัล

อันดับ 1-5 บุคคลทั่วไป
 • มาราธอน 42.195 กม. ( 3000,2500,2000,1500,1000)
 • ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. (2000,1500,1000,800,500)
 • มินิมาราธอน 10.5 กม.  (1500,1200,1000,800,500)

หมายเหตุ

ค่าลงทะเบียนรวมบริการ ดังนี้:

 • หมายเลขประจำตัว และชิพจับเวลา
 • เสื้อยึดผู้เข้าร่วมแข่งขัน
 • เหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัยทุกระยะ

หมายเหตุ:

 • การรับสมัครออนไลน์จะปิดรับเมื่อมีผู้สมัครครบ 1000 คนในแต่ละประเภท
 • ไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียน
 • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น
 • งดโอนสิทธิ์ไปการแข่งขันในปีถัดไป
 • ราคาค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ระบบสามารถรับชำระค่าบริการได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ – บัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์
 • งดการลงทะเบียนในวันแข่งขันในทุกกรณี

ที่พัก

ที่พักใกล้เคียง