Loading งาน
This event has passed.
เต็ม
กฎการแข่งขัน

ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5 : ที่หาดเตยงาม อ. สัตตหีบ จ. ชลบุรี

กำหนดการแข่งขันวันในเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

สถานที่แข่งขัน
เส้นทางว่ายน้ำ
เส้นทางจักรยาน
เส้นทางวิ่ง

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน เวลาปล่อยตัว คัทออฟ
ไตรกีฬาระยะไกล (ว่ายน้ำ 3.8 กม. / จักรยาน 180 กม. / วิ่ง 42 กม.) 04:30 AM 17 ชั่วโมง
ไตรกีฬาระยะมาตรฐาน (ว่ายน้ำ 1.5 กม. / จักรยาน 40 กม. / วิ่ง 10 กม.) 03:00 PM 5 ชั่วโมง
ไตรกีฬาระยะสปริ๊นท์ (ว่ายน้ำ 0.75 กม. / จักรยาน 20 กม. / วิ่ง 5 กม.) 04:00 PM 3 ชั่วโมง
ทวิิกีฬา (วิ่ง 5 กม. / จักรยาน 40 กม. / วิ่ง 10 กม.) 03:30 PM 5 ชั่วโมง
ทีมผลัดระยะไกล (ว่ายน้ำ 3.8 กม. / จักรยาน 180 กม. / วิ่ง 42 กม.) 04:30 AM 17 ชั่วโมง
ทีมผลัดระยะมาตรฐาน (ว่ายน้ำ 1.5 กม. / จักรยาน 40 กม. / วิ่ง 10 กม.) 03:00 PM 5 ชั่วโมง

รุ่นอายุ

ทุกประเภท
ชาย 15-24 | 25-29 | 30-34 |35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60+
หญิง 15-24 | 25-29 | 30-34 |35-39 | 40-44 | 45-49 | 50+

ค่าสมัคร (บาท)

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัคร
ไตรกีฬาระยะไกล 8,500
ไตรกีฬาระยะมาตรฐาน 2,500
ไตรกีฬาระยะสปริ๊นท์ 1,500
ทวิกีฬา 2,500
ทีมผลัดระยะไกล 18,000
ทีมผลัดระยะมาตรฐาน 6,000

*ค่าสมัครดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%

เต็ม

หมายเหตุ

  • การสมัครออนไลน์จะปิดเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
  • งดการคืนค่าสมัครในทุกกรณี
  • สิทธิ์การแข่งขันไม่สามารถเปลี่ยนให้ผู้อื่นได้
  • สิทธิ์การแข่งขันไม่สามารถยกไปใช้กับการแข่งขันครั้งต่อไปได้
  • ค่าสมัครรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • สามารถชำระค่าสมัครได้ด้วยบัตรเครดิต, บัตรเดบิต ที่มีสัญลักษณ์ VISA หรือ Master
  • งดรับสมัครในวันแข่งขันทุกกรณี