Loading งาน
This event has passed.
ปิดรับสมัคร

กำหนดการ

Phu Ruea Trail 2020
อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย

วันเสาร์ที่ 12  กันยายน 2563
รับเสื้อและเบอร์วิ่ง  ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น.
– กรุณานำเอกสารยืนยันการชำระเงินและบัตรประชาชนในการมารับเบอร์วิ่ง
– หากให้ผู้อื่นรับแทน นำสำเนาบัตรประชาชนโดยเซ็นยินยอมให้ผู้อื่นรับแทน
** ทางเราขออนุญาตสงวนสิทธิงดการแจกเสื้อในวันวิ่งทุกกรณี

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563
03.30 น – นักวิ่งรายงานตัว และฝากของ
04.15 น. – เช็คอินนักวิ่ง เช็คอุปกรณ์ ระยะ 32.5 KM.
04.20 น. – พิธีเปิด
04.30 น. – ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 32.5 KM.
05.15 น. – เช็คอินนักวิ่ง เช็คอุปกรณ์ ระยะ 20.5 KM.
05.30 น. – ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 20.5 KM.
05.45 น. – เช็คอินนักวิ่ง เช็คอุปกรณ์ ระยะ 10.9 KM.
06.00 น. – ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10.9 KM.
10.00 น. เป็นต้นไป  – เริ่มประกาศผลและรับรางวัล

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

เส้นทางวิ่ง 32.5 ก.ม.
เส้นทางวิ่ง 20.5 ก.ม.
เส้นทางวิ่ง 10.9 ก.ม.

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน เวลาปล่อยตัว กำหนดเวลา
32.5 ก.ม. 04:30 AM 8 ชั่วโมง
20.5 ก.ม. 05:30 AM 6 ชั่วโมง
10.9 ก.ม. 06:00 AM

รุ่นอายุ

32.5 ก.ม. / 20.5 ก.ม. / 10.9 ก.ม.
ชายและหญิง 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+

ค่าสมัคร (บาท)

ประเภทการแข่งขัน 3-31 มีนาคม 1 เมษายน – Sold out
10.9 KM 1,200 1,300
20.5 KM 1,600 1,700
32.5 KM 1,900 2,000

*ราคาสั่งสินดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการ 8.7%

ปิดรับสมัคร

หมายเหตุ

ค่าสมัครรวม

  • ของที่ระลึกและหมายเลขนักกีฬา
  • ระยะ 32.5 ก.ม. และ 20.5 ก.ม. จะได้รับเสื้อฟินิชเชอร์ 1 ตัว
  • นักกีฬาจะได้รับเหรียญรางวัลที่เส้นชัย

หมายเหตุ

  • การสมัครออนไลน์จะปิดวันที่ 30 เมษายน 2563 (เวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศไทย) หรือเมื่อผู้มีสมัครเต็มจำนวน
  • ไม่สามารถโอนสิทธิ์การแข่งขันให้ผู้อื่นได้
  • สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครและการสั่งซื้อเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทุกกรณี
  • ไม่สามารถโอนสิทธิ์การแข่งขันไปใช้ปีถัดไปได้
  • รับชำระค่าสมัครผ่านบัตรเครดิต – Visa และ Master

ที่พัก

โรงแรมใกล้เคียง