Loading งาน
This event has passed.
สมัครแข่งขัน

สงขลาไตรกีฬาครั้งที่สาม จะจัดขึ้นที่หาดสมิหลา จ.สงขลา ในวันที่ 21 เมษายน 2562 ระยะที่เปิดรับสมัคร สปริ๊นท์ไตรกีฬา ทีมผลัด ทวิกีฬา และฟันรัน 5 ก.ม.

เส้นทางแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน เวลาปล่อยตัว จำกัดเวลา
ไตรกีฬาสปริ๊นท์ (ว่ายน้ำ 750 ม. – จักรยาน 20 กม. – วิ่ง 5 กม.) 06.30 AM รออัปเดต
Sprint Triathlon Team Relay (750 M Swim – 20 Km Bike – 5 Km Run) 06.30 AM รออัปเดต
ทวิกีฬา (วิ่ง 2.5 กม. – จักรยาน 20 กม. – วิ่ง 5 กม.) 06.30 AM รออัปเดต
ฟันรัน (5 กม.) 07.00 AM

รุ่นอายุ

ไตรกีฬาระยะสปริ๊นท์
ชาย 18 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 -59 | 60 ปีขึ้นไป
หญิง 18 – 29 | 30 -45 | 46 ปีขึ้นไป
ทีมผลัด ทั่วไป
ทวิกีฬา
ชาย 16 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 -59 | 60 ปีขึ้นไป
หญิง 16 – 29 | 30 -45 | 46 ปีขึ้นไป
ฟันรัน 5 กม.
ชาย ไม่เกิน 18 | ทั่วไป
หญิง ไม่เกิน 18 | ทั่วไป

ค่าสมัคร

พิเศษ 27 ก.พ. – 7 มี.ค.

ไตรกีฬาระยะสปริ๊นท์

1,000บาท

ทีมผลัด

2,500บาท

ทวิกีฬา

1,000บาท

ฟันรัน

500บาท

ปกติ 8 มี.ค. – 7 เม.ย.

ไตรกีฬาระยะสปริ๊นท์

1,200บาท

ทีมผลัด

2,800บาท

ทวิกีฬา

1,000บาท

ฟันรัน

500บาท

*ค่าสมัครดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%

สมัครแข่งขัน

หมายเหตุ

ค่าสมัครรวม:

  • เสื้อที่ระลึกการแข่งขันพร้อมเบอร์นักกีฬา
  • เหรียญที่ระลึกสำหรับผู้เข้าเส้นชัย

หมายเหตุ:

  • การสมัครออนไลน์จะปิดรับสมัครในวันที่ 31 มีนาคม 2562 (23.59 น. เวลากรุงเทพฯ) หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
  • สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครและการสั่งซื้อเพิ่มเติมในทุกกรณี
  • สิทธิ์การแข่งขันไม่สามารถเปลี่ยนให้ผู้อื่นได้ และห้ามขายสิทธิ์ให้ผู้อื่น
  • สิทธิ์การแข่งขันไม่สามารถยกไปใช้กับการแข่งขันปีต่อไปได้
  • สามารถชำระค่าสมัครได้ด้วยบัตรเครดิต VISA และ Master
  • งดรับสมัครในวันแข่งขันทุกกรณี