Loading งาน
This event has passed.
สมัครแข่งขัน

เวียงจันทน์ อินเตอร์เนชันนัล ฮาล์ฟมาราธอน 2563 จะจัดขึ้นทุกๆสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปี โดยจัดขึ้นที่เวียงจันทน์, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, แข่งขันระยะฮาล์ฟมาราธอน, มินิมาราธอน 10กม. และ ฟันรัน 5 กม.

เส้นทางวิ่ง 21 KM
เส้นทางวิ่ง 10 KM
เส้นทางวิ่ง 5 KM

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน เวลาแข่งขัน จำกัดเวลา
ฮาล์ฟมาราธอน (21 Km) 05:00 น. 3.30 ชั่วโมง
ควอเตอร์มาราธอน (10 Km) 05:30 น. 2.30 ชั่วโมง
ฟันรัน (5 Km) 06:00 น. 1 ชั่วโมง

NOTE: นักกีฬาทุกท่านควรเตรียมพร้อมที่จุดปล่อยตัว 30 นาทีก่อนการแข่งขัน

*ไม่มีเหรียญที่ระลึกสำหรับ 5 Km

รุ่นอายุ

 21 กม.
ชาย / หญิง 16-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+
10 กม.
ชาย / หญิง 12-19 |20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+
 5 กม.
ชาย / หญิง รุ่นทั่วไป

*ไม่มีเหรียญที่ระลึกสำหรับ 5 Km

ค่าสมัคร (USD)

 

ประเภทการแข่งขัน 3 วัน ราคาพิเศษ X’Mas

25 – 27 ธ.ค. 2562

Early Bird

28 ธ.ค. 2562 – 18 ม.ค. 2563

Regular

19 ม.ค. – 24 ก.พ. 2563

ฮาล์ฟมาราธอน (21 กม.) 35 40 55
ควอเตอร์มาราธอน ( 10 กม.) 25 30 40
ฟันรัน 5 กม. 10 15 20

*ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%

*ไม่มีเหรียญที่ระลึกสำหรับ 5 Km

สมัครแข่งขัน

หมายเหตุ

ค่าสมัครรวม:

  • การลงทะเบียนและหมายเลขนักกีฬา
  • เหรียญที่ระลึกสำหรับผู้เข้าเส้นชัยระยะ 21 และ 10 ก.ม.
  • ไม่มีเหรียญสำหรับระยะ 5 กม.
  • ของที่ระลึกการแข่งขัน (หมายเลขนักกีฬา เสื้อยืด)

หมายเหตุ:

  • การลงทะเบียนออนไลน์จะปิดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 (23:59 น. ตามเวลาประเทศไทย) หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
  • สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัคร
  • ไม่สามารถโอนสิทธิ์การแข่งขันให้ผู้อื่นได้
  • ไม่สามารถโอนสิทธิ์การแข่งขันไปใช้ในปีถัดไปได้
  • ค่าสมัครรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ที่พัก

โรงแรมใกล้เคียง