Loading งาน
This event has passed.

Virtual Run – วิ่งพ้นภัย เพื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย by MDRT Thailand

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน Virtual Run และการแข่งขันวิ่งในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ในงาน วิ่งพ้นภัย (รายละเอียดเพิ่มเติมของงานวิ่งวันที่ 29 มีนาคม 2563 คลิกที่นี่) เพื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย by MDRT Thailand จะนำไปบริจาคให้สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการบรรเทาภัยพิบัติให้แก่ประชาชนต่อไป

ส่งผลวิ่ง

Start date: Saturday 22 February 2020 at 21.00 hr.
End date: Saturday 29 February 2020 at 21.00 hr.

วิธีการส่งผลการแข่งขัน

 • ใช้อุปกรณ์สุขภาพที่สามารถบันทึกข้อมูล GPS ขณะวิ่ง หรือบันทึกข้อมูลก้าวขณะวิ่ง (เช่น Garmin, Suunto, Endomodo, Strava, Runtastic, เป็นต้น)

 • หากคุณวิ่งบนเครื่องวิ่ง ให้ถ่ายรูปหน้าจอแสดงผลของเครื่องเมื่อคุณวิ่งครบระยะแล้ว

 • ส่งผลวิ่งภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่ 21.00 น. จนถึง 21.00 น. ของวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ส่งผลวิ่ง

รางวัล

 • อันดับที่ 1 ได้รับประกันอุบัติเหตุระยะ 1 ปี โดยมีทุนประกัน 1,000,000 บาท

 • อันดับที่ 2 ได้รับประกันอุบัติเหตุระยะ 1 ปี โดยมีทุนประกัน 500,000 บาท

 • อันดับ 3-5 ได้รับประกันอุบัติเหตุระยะ 1 ปี โดยมีทุนประกัน 300,000 บาท

 • อันดับ 6-100 จะได้ของที่ระลึกจากจำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน
5 กม.
10 กม.

รุ่นอายุ

ประเภทเดี่ยว
ชาย / หญิง รุ่นทั่วไป

ค่าสมัคร (บาท)

ราคาค่าสมัคร

500฿การสมัคร 1 ครั้ง

จัดส่งทางไปรษณีย์

60฿การสมัคร 1 ครั้ง

VIP

2,000฿การสมัคร 1 ครั้ง

*ค่าสมัครดังกล่าวยังไม่ควมค่าธรรมเนียม 8.7%

*จำกัดจำนวน 500 ท่าน

หมายเหตุ

ค่าสมัครรวม

 • เสื้อที่ระลึก

หมายเหตุ

 • การสมัครออนไลน์จะปิดวันที่ 31 มกราคม 2563 (เวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศไทย) หรือเมื่อผู้มีสมัครเต็มจำนวน
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์การแข่งขันให้ผู้อื่นได้
 • สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครและการสั่งซื้อเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทุกกรณี
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์การแข่งขันไปใช้ปีถัดไปได้
 • รับชำระค่าสมัครผ่านบัตรเครดิต – Visa และ Master
 • ส่งผลวิ่งภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่ 21.00 น. จนถึง 21.00 น. ของวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563