การจำกัดเวลา

ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ นักกีฬาระยะ Navy warrior Distance

อุปกรณ์ที่จำเป็นในการแข่งขันว่ายน้ำ สำหรับกีฬา ระยะ Navy Warrior Distance

  1. ทุ่นชูชีพสำหรับการแข่งขันว่ายน้ำ(Swim Buoy) ต้องติดเทปสะท้อนแสงตามมาตรฐาน Safety Light at Sea (ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้)
  2. ไฟเรืองแสง(Chem Light)ผูกติดกับทุ่นชูชีพ ไว้ตลอดช่วงของการแข่งขันว่ายน้ำ(ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้)
  3. หมวกสำหรับการว่ายน้ำ (ผู้จัดการการแข่งขันเตรียมไว้ให้)
  4. แว่นตาว่ายน้ำชนิดเลนส์ใส (นักกีฬาจัดเตรียมมาเอง)
  5. น้ำยากันฝ้าสำหรับแว่นตาว่ายน้ำ antyfog spray (นักกีฬาจัดเตรียมมาเอง)

*** ในการแข่งขันไตรกีฬาในครั้งนี้ นักกีฬาระยะ Navy Warrior Distance ครั้งนี้เริ่มการแข่งขันในเวลา  04:30 น.  ขอให้นักกีฬาพิจารณาถึงความพร้อมของร่างกายและจิตใจ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน *******

ผู้จัดการการแข่งขันในครั้งนี้ บังคับให้นักกีฬาทุกคนต้องใส่ทุ่นชูชีพเพื่อความปลอดภัยที่จำเป็นข้างต้น สำหรับนักกีฬาที่ปฏิเสธสวมใส่อุปกรณ์การแข่งขัน  ที่ผู้จัดการการแข่งขัน จัดเตรียมไว้ให้ ในข้างต้นจะถูกไม่ให้ร่วมการแข่งขัน

ทางผู้จัดการแข่งขันได้จัดทำระบบไฟสัญญาณนำทางในเส้นทางการแข่งขันว่ายน้ำ รวมถึงไฟแสงสว่าง ผิวน้ำ และได้จัดวางทุ่นไข่ปลาตลอดเส้นทางการแข่งขัน  ตลอดจนได้เตรียมทีมกู้ชีพทางน้ำที่มีความชำนาญ จำนวนเพียงพอต่อการดูแลนักกีฬาอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ผู้จัดการแข่งขันได้มีการทดสอบระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

***ระยะทางและเส้นทาง แข่งขันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ตามมาตรการด้านความปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

ข้อกำหนดเพิ่มเติมของนักกีฬา ระยะSprint Distance และ Olympic Distance

ในการแข่งขันไตรกีฬาในครั้งนี้  ครั้งนี้เริ่มการแข่งขันในเวลา  15:00น. สำหรับนักกีฬาระยะOlympic Distance และ16:00น.สำหรับนักกีฬาระยะSprint Distance  ซึ่งจะปล่อยตัวเป็น Wave   ตามเวลาที่ตัวเองประมาณการการว่ายน้ำไว้ตั้งแต่ตอนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และขอให้นักกีฬาพิจารณาถึงความพร้อมของร่างกายและจิตใจ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันในครั้งนี้  ผู้จัดการการแข่งขันไม่ได้บังคับให้นักกีฬาทุกในระยะคนต้องใส่อุปกรณ์ความปลอดภัย  ทุกคน สำหรับผู้ที่ใช้ทุ่นสำหรับความปลอดภัย(swim Buoy) จะถูกปล่อยตัว ในwave ท้ายสุด ของการแข่งขันในแต่ละระยะ

***ระยะทางและเส้นทาง แข่งขันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตาม มาตรการด้านความปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***