บริการรถรับส่ง

กรุงเทพ ถึง สถานที่แข่งขัน

หมายเลขรถ เวลารถออก สถานที่รถออก
1 11.00 น. แอร์พอร์ตลิงก์ มักกะสัน
1 11.30 น. สถานีรถไฟ ตรงข้ามสนามบินดอนเมือง
2 12.30 น. แอร์พอร์ตลิงก์ มักกะสัน
2 13.00 น. สถานีรถไฟ ตรงข้ามสนามบินดอนเมือง

สถานที่แข่งขัน ถึง กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง และแอร์พอร์ตลิงก์ มักกะสัน)

หมายเลขรถ เวลารถออก สถานที่รถออก
1 14.30 น. โรงแรมแคปิตอลเจ
1 14.50 น. ฟาร์มวรนาถ
2 17.00 น. โรงแรมแคปิตอลเจ
2 17.20 น. วรนาถฟาร์ม

 

สถานที่แข่งขัน ถึง กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง และแอร์พอร์ตลิงก์ มักกะสัน)

หมายเลขรถ เวลารถออก สถานที่รถออก
3 11.00 น. โรงแรมแคปิตอลเจ
3 11.20 น. สิมารินทร์รีสอร์ต

 

จองรถ