Logo-GTR_Horizontal_all-white-300x92

101 Run 2565

ข้อมูลการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน

รุ่นผู้ใหญ่ 5.4 กม.
ชาย & หญิง18-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป
รุ่นเยาวชน 2.7 กม.
ชาย & หญิง6-9, 10-13, 14-17

กำหนดการ


 • วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

 • 16:00 น. - ปล่อยตัวระยะ รุ่นผู้ใหญ่ 5.4 กม.


 • วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

 • 16:00 น. - ปล่อยตัวระยะ รุ่นเยาวชน 2.7 กม.

เส้นทาง

ของที่ระลึก

การรับของที่ระลึก

ค่าสมัคร

รุ่นผู้ใหญ่ 5.4 กม.

550 บาท
 • เวลาปล่อยตัว
  พฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2565
 • กลุ่มอายุ
  18-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป

รุ่นเยาวชน 2.7 กม.

350 บาท
 • เวลาปล่อยตัว
  วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565
 • กลุ่มอายุ
  6 -9, 10-13, 14-17

*ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%

หมายเหตุ

หมายเหตุ:

 • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%
 • การรับลงทะเบียนออนไลน์ จะปิดในวันที่ 25 กันยายน 2565 (เวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศไทย) หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
 • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
 • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน
 • งดโอนสิทธิ์ไปการแข่งขันในปีถัดไป
 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต Visa และ Mastercard เท่านั้น