Logo-GTR_Horizontal_all-white-300x92
Bangkok Marathon 2023

กรุงเทพมาราธอน 2566

ข้อมูลการแข่งขัน

Days
Hours
Minutes
Seconds

ประเภทการแข่งขัน

มาราธอน 42.195 กม.

ประเภทกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ:

 • ชาย : 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป
 • หญิง : 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

ฮาล์ฟมาราธอน 21.00 กม.

ประเภทกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ:

 • ชาย : 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป
 • หญิง : 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

มินิมาราธอน 10 กม.

ประเภทกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ:

 • ชาย : 12-19, 20-39, 40 ปีขึ้นไป
 • หญิง : 12-19, 20-34, 35 ปีขึ้นไป

ไมโครมาราธอน 5 กม.

ประเภทกลุ่มอายุ

เปิดให้ทุกวัยได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี

กำหนดการ

รับของที่ระลึก เสื้อวิ่ง และงานแสดงสินค้า

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566

เส้นทาง

ของที่ระลึก

ค่าสมัคร

ช่วงราคาปกติ

นักวิ่งชาวไทย และผู้พำนักในไทย

มาราธอน 42.195 กม.

 • ประเภทบุคคล 1,200 บาท

ฮาล์ฟมาราธอน 21.00 กม.

 • ประเภทบุคคล 800 บาท

มินิมาราธอน 10 กม.

 • ประเภทบุคคล อายุ 12-19 ปี 400 บาท
 • ประเภทบุคคล อายุ 20 ปีขึ้นไป 600 บาท

ไมโครมาราธอน 5 กม.

 • ประเภทบุคคล 400 บาท
 • โปรดทราบว่าอัตราข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ 8.7%

ช่วงราคาปกติ

นักวิ่งต่างประเทศ

มาราธอน 42.195 กม.

 • ประเภทบุคคล 75 ดอลลาร์สหรัฐ

ฮาล์ฟมาราธอน 21.00 กม.

 • ประเภทบุคคล 55 ดอลลาร์สหรัฐ

มินิมาราธอน 10 กม.

 • ประเภทบุคคล 35 ดอลลาร์สหรัฐ

ไมโครมาราธอน 5 กม.

 • ประเภทบุคคล 25 ดอลลาร์สหรัฐ
 • โปรดทราบว่าอัตราข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ 8.7%

หมายเหตุ

 • โปรดทราบว่าอัตราข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ 8.7%
 • ค่าสมัครสำหรับนักวิ่งในต่างประเทศหรือในท้องถิ่นจะพิจารณาจากถิ่นที่อยู่
 • รายการไม่สามารถคืนเงินได้
 • รายการไม่สามารถถ่ายโอนไปยังผู้แข่งขันรายอื่นได้
 • รายการไม่สามารถถ่ายโอนไปยังการแข่งขันในปีหน้า
 • ค่าสมัครรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม