Logo-GTR_Horizontal_all-white-300x92

นักวิ่งชาวต่างชาติ

ผู้พำนักในไทย

กรุงเทพมาราธอน 2565

ค่าสมัครเริ่มต้น 400 บาท

ข้อมูลการแข่งขัน

“กรุงเทพมาราธอน” (Bangkok Marathon) คือการจัดงานแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มมานับตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน เป็นวันจัดงานในทุกรอบปี จึงกำหนดให้เรียกว่า “กรุงเทพมาราธอน” มีบริเวณจัดงาน (จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขัน) อยู่ที่บนถนนสนามไชย ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วหรือหน้ากระทรวงกลาโหม มีการปิดการจราจรในบริเวณดังกล่าวในวันจัดงาน กล่าวได้ว่าเป็นบริเวณจัดงานที่มีสถานที่แวดล้อมอลังการสง่างามที่สุด

เส้นทางการแข่งขัน

กำหนดการ

รางวัล

การประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน

หลังจากที่คณะกรรมการได้ตัดสินผู้ชนะการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้ว จะปิดประกาศรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันในกลุ่ม/ประเภทบนบอร์ดใกล้เวทีมอบรางวัลและจอ LED กรณีถ้ามีผู้ประท้วงการตัดสินใจให้รีบดำเนินการทันที (ภายในเวลา 15 นาทีหลังปิดประกาศ)

ข้อปฏิบัติผู้รับรางวัล

1. หลังจากได้รับการตัดสินว่าเป็นผู้ชนะการแข่งขันแล้ว จะต้องไปนั่งที่ ๆ ได้จัดไว้เพื่อรอพิธีการมอบรางวัลให้ทันต่อเวลาเริ่มพิธีและมีความพร้อมสำหรับพิธีดังกล่าว หากนักวิ่งไม่อยู่พิธีวันแข่งขันถือว่าสละสิทธิ์

2. กรณีเป็นการรับถ้วยพระราชทานฯ ควรสมเสื้อวอร์มหรือเบลเซอร์ทับชุดวิ่ง และทุกคนจะต้องทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนเวที

3. เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่งาน ควรแต่งกายให้เรียบร้อยสวมรองเท้าหุ้มส้น

หมายเหตุ

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวข้างต้น โดยการเลื่อนผู้ชนะอันดับรองถัดไปขึ้นมารับรางวัลแทนได้ทุกกรณี

นักวิ่งที่ชนะการแข่งขัน กรุณาติดต่อขอรับเงินรางวัล ในวันแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินรางวัลหลังจากจบงาน


ค่าสมัคร

มาราธอน
42.195 กม.

ผู้พำนักในไทย
1,200 บาท ราคาปกติ
 • อายุ 70 ปีขึ้นไป ฟรีค่าสมัคร

ฮาร์ฟมาราธอน
21 กม.

ผู้พำนักในไทย
800 บาท ราคาปกติ
 •  
ปิดรับสมัคร

มินิมาราธอน
10 กม.

ผู้พำนักในไทย
600 บาท ราคาปกติ
 • *เฉพาะกลุ่มอายุ 12-19 ปี ลดค่าสมัครเหลือ 400 บาท (อัตราเพิ่ม 500 บาท)

ไมโครมาราธอน
5 กม.

ผู้พำนักในไทย
400 บาท ราคาปกติ
 •  
ปิดรับสมัคร

*ค่าสมัครดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7 %

หมายเหตุ

 • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%
 • การรับลงทะเบียนออนไลน์ จะปิดในวันที่ 26 กันยายน 2565 (เวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศไทย) หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
 • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
 • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน
 • งดโอนสิทธิ์ไปการแข่งขันในปีถัดไป
 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต Visa และ Mastercard เท่านั้น