Loading งาน
สมัครแข่งขัน

เลื่อนการแข่งขัน

วันใหม่ 26-27 มีนาคม 2565

ทรี อิน วัน เรซ วีคเอนด์ 2022 (3 ซีรีส์)

ทรี อิน วัน เรซ วีคเอนด์ รวมกีฬาหลากหลายประเภททั้งหมด 3 รายการในหนึ่งสัปดาห์

  • ระยะทวิกีฬา : วิ่ง 2 กม. – ปั่นจักรยาน 12 กม. – วิ่ง 4 กม.
  • ระยะไตรกีฬา : ว่ายน้ำ 750 ม. – ปั่นจักรยาน 18 กม. – วิ่ง 5 กม.
  • ระยะ Aquathlon  : ว่ายน้ำ 750 ม. – วิ่ง 4 กม.

ทั้ง 3 ระยะ ขึ้นอยู่กับคะแนนสะสม ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดของทั้งการแข่งขันจะเป็นผู้ชนะของทุกระยะแข่งขัน

สำหรับการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อไปที่ :
ภาษาไทย : 086-935-4161 (กานต์)
Eng : 089-668-1096 (Joe)

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน เวลาปล่อยตัว
ทวิกีฬา – วิ่ง 2 กม. – ปั่น 12 กม. – วิ่ง 4 กม. 15.00 น. ( 26 มี.ค. 2565)
ไตรกีฬา – ว่ายน้ำ 750 ม. – ปั่น 18 กม. – วิ่ง 5กม.  08.00 น. ( 27 มี.ค. 2565)
Aquathlon  – ว่ายน้ำ 750 ม. – วิ่ง 4 กม.  14.35 น.  ( 27 มี.ค. 2565)

เส้นทางแข่งขัน

เส้นทางแข่งขัน ทวิกีฬา

เร็วๆ นี้

เส้นทางแข่งขัน ไตรกีฬา

เร็วๆ นี้

เส้นทางแข่งขัน AQUTHLON

เร็วๆ นี้

ตารางการแข่งขัน ทวิกีฬา (26 มีนาคม 2565)

เวลา กิจกรรม
10:00 น. – 12:00 น. รับของที่ระลึก และ ตรวจสอบจักรยาน (ทวิกีฬา)
13:00 – 14:00 น. รับของที่ระลึก และ ตรวจสอบจักรยาน (ทวิกีฬา) – รอบที่ 2
13:00 – 14:30 น. เช็คอินจักรยาน
14:30 – 15:00 น. ชี้เเจงการแข่งขัน
15:00 – 15:45 น. เวลาปล่อยตัว ทวิกีฬา เวฟ 1 – 10
18:00 น. พิธีมอบรางวัล ทุกกลุ่มอายุ
18:30 น. คัตออฟ

ตารางการแข่งขัน ไตรกีฬา และ Aquathlon (27 มีนาคม 2565)

เวลา กิจกรรม
06:00 – 07:00 น. รับของที่ระลึก และ ตรวจสอบจักรยาน (ไตรกีฬา)
06:00 – 07:30 น. เช็คอินจักรยาน
07:30 – 08:00 น. ชี้แจงการแข่งขัน
08:00 – 08:45 น. เวลาปล่อยตัว ไตรกีฬา เวฟ 1 – 10
11:00 น. พิธีมอบรางวัลทุกประเภทการแข่งขัน / กลุ่มอายุ
11:30 น. คัตออฟ
11:00 น. – 13:00 น. พักกลางวัน
13:00 – 14:00 น. รับของที่ระลึก และ ตรวจสอบจักรยาน (ไตรกีฬา) (Aquathon)
14:00 – 14:30 น. ชี้แจงการแข่งขัน
14:35 – 15:20 น. เวลาปล่อยตัว Aquathlon เวฟ 1 – 10
16:00 น. พิธีมอบรางวัลทุกประเภทการแข่งขัน / กลุ่มอายุ
17:00 น. คัตออฟ

รุ่นอายุ

ประเภทเดี่ยว
ชาย 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+
หญิง 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

 

ค่าสมัคร

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัคร (บาท)
ทวิกีฬา  – ซีรี่ส์ 1 (ประเภทเดี่ยว) 1,500
ไตรกีฬา  – ซีรี่ส์ 1 (ประเภทเดี่ยว) 1,500
Aquathlon – ซีรี่ส์ 1 (ประเภทเดี่ยว) 1,500
มัลติ-สปอร์ต ซีรีย์ 1  (ประเภทเดี่ยว) 2,500

*ค่าสมัครดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%

สมัครแข่งขัน

หมายเหตุ

หมายเหตุ:

  • การรับลงทะเบียนออนไลน์ จะปิดในวันที่ 20 มีนาคม 2565 (เวลา 23:59 น.ตามเวลาประเทศไทย) หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
  • ไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียน
  • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อ ผู้เข้าแข่งขัน
  • งดโอนสิทธิ์ไปการแข่งขันในปีถัดไป
  • ราคาค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • ระบบสามารถรับชำระค่าบริการได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ – บัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์
  • Race Rules