Loading งาน
This event has passed.
ปิดรับสมัคร
พัฒนา ฮาล์ฟมาราธอน (5/10/21 กม.)
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราที่ พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท และร่วมแข่งขันกับการแข่งขันครั้งแรกของปี 2565 สำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่ระยะ 5 กม. ถึง 21 กม.
โอกาสที่ดีที่จะได้เริ่มต้นปีด้วยความท้าทายเส้นทาง ความเร็ว และความปลอดภัย
รางวัลกลุ่มอายุและรางวัลในทุกระยะทาง
 • 5K ราคา Early Bird 500 บาท / ราคาปกติ 650 บาท
 • 10K ราคา Early Bird 650 บาท / ราคาปกติ 750 บาท
 • 21K ราคา Early Bird 750 บาท / ราคาปกติ 850 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน,

 • Th: 086-935-4161 (Kan)
 • Eng: 089-668-1096 (Joe)

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน เวลาปล่อยตัว จำกัดเวลา
5 กม. 06:45 น. 1 ชม.
10 กม. 06:30 น. 1.40 ชม.
21 กม. 06:15 น. 3 ชม.

 

เส้นทางแข่งขัน

สถานที่แข่งขัน
เส้นทางวิ่ง 5 กม.
เส้นทางวิ่ง 10 กม.
เส้นทางวิ่ง 21 กม.

รุ่นอายุ

5กม.
ชาย / หญิง รุ่นทั่วไป
10กม. & 21กม.
ชาย 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+
หญิง 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

ค่าสมัคร

ประเภทการแข่งขัน ราคา (บาท)
5 กม. 650
10 กม. 750
21 กม. 850

*ค่าสมัครดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%

ปิดรับสมัคร

หมายเหตุ

หมายเหตุ:

 • การรับลงทะเบียนออนไลน์ จะปิดในวันที่ 7 มกราคม 2565 (เวลา 23:59 น.ตามเวลาประเทศไทย) หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
 • ไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียน
 • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อ ผู้เข้าแข่งขัน
 • งดโอนสิทธิ์ไปการแข่งขันในปีถัดไป
 • ราคาค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ระบบสามารถรับชำระค่าบริการได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ – บัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์