Loading งาน
ปิดรับสมัคร

ยกเลิกการแข่งขัน

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในขณะนี้ อีกทั้งภาครัฐได้ประกาศมาตรการจำกัด/งดการจัดกิจกรรมรวมฝูงชนขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำซ้อน

เพื่อความปลอดภัยของนักวิ่งทุกท่านและปฏิบัติตามข้อบังคับของภาครัฐ คณะผู้จัดฯได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ยกเลิกการจัดงาน วิ่งซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมล์ นานาชาติ กรุงเทพ ประจำปี 2564 (เดิมกำหนดจะจัดวันที่ 23 พฤษภาคม 2564)

คณะผู้จัดฯ จะดำเนินการคืนค่าสมัครให้กับนักกีฬาทุกท่านภายใน 14 วันทำการ สำหรับค่าดำเนินการบัตรเครดิต 8.7% ซึ่งทางนักกีฬาได้ชำระเงินเข้ามาในขั้นตอนการสมัคร จะไม่สามารถคืนเงินได้

คณะผู้จัดฯ มีความเสียใจอย่างยิ่งที่ไม่อาจจัดการแข่งขันประจำปี 2564 ให้เป็นไปตามกำหนดการ และหวังว่าจะมีโอกาสได้กลับมาจัดกิจกรรมอีกครั้งในโอกาสต่อไป

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่อีเมล info@gaa-events.com

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนการจัดงานตลอดมา

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน เวลาแข่งขัน
5 ไมล์ 05.05 น.
10 ไมล์ 04.30 น.

รุ่นอายุ

5 ไมล์
ชาย 12 -39 | 40 ปีขึ้นไป
หญิง 12 – 34 | 35 ปีขึ้นไป
10 ไมล์
ชาย / หญิง 15 -29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 ปีขึ้นไป

ราคาค่าสมัคร

Super Early Bird Rate

(ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2562 – 8 มกราคม 2563)

5 ไมล์

500บาท

10 ไมล์

600บาท

Early Bird Rate

(9 มกราคม 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563)

5 ไมล์

600บาท

10 ไมล์

700บาท

Normal Rate

(1 มีนาคม 2563 – 10 พฤษภาคม 2563)

5 ไมล์

750บาท

10 ไมล์

850บาท

*ค่าสมัครดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%

ปิดรับสมัคร

หมายเหตุ

ค่าลงทะเบียนรวมบริการดังนี้:

 • หมายเลขประจำตัว
 • เสื้อยืดผู้เข้าร่วมแข่งขันและของที่ระลึก
 • เหรียญที่ระลึก
 • ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะ

หมายเหตุ:

 • การรับลงทะเบียนออนไลน์ จะปิดในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 (เวลา 23:59 น.ตามเวลาประเทศไทย) หรือจนกว่าจะเต็ม
 • ไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียน
 • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อ ผู้เข้าแข่งขัน
 • งดโอนสิทธิ์ไปการแข่งขันในปีถัดไป
 • ราคาค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ระบบสามารถรับชำระค่าบริการได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ – บัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์
 • งดการลงทะเบียนในวันแข่งขันในทุกกรณี

ที่พัก

โรงแรมใกล้เคียง