Loading งาน
This event has passed.

เปลี่ยนรูปแบบแข่งขัน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการใช้ชีวิตประจำวันของทุกท่าน การควบคุมการแพร่เชื้อในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพอนามัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอันดับหนึ่ง คณะผู้จัดงานฯ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน เป็นสนามเสมือนจริง (Virtual run) ซึ่งนักวิ่งที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับของที่ระลึกทางไปรษณีย์

วิธีการส่งผลการแข่งขัน

ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 นักกีฬาสามารถบันทึกผลการวิ่งด้วยตนเองตามประเภทแข่งขันที่ลงทะเบียนไว้ ผ่านแอพวัดผล เช่น Strava, Garmin Connect, Endomondo เป็นต้น สามารถบันทึกการวิ่งนอกสถานที่ หรือ จากบนลู่วิ่งก็ได้เช่นกัน
นักกีฬาสามารถอัพโหลดผลได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ภายในเวลา 23.59 น.

ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย วิ่ง 10 ไมล์ (16.93 กม.), วิ่ง 5 ไมล์ (8.047 กม.) และ วิ่ง 3 ไมล์ (4.828 กม.)

ส่งผลวิ่ง

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่มแข่งขัน
3 ไมล์ เวลาวิ่งระหว่างวันที่

16 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2563

5 ไมล์
10 ไมล์

รุ่นอายุ

3 ไมล์
ชาย / หญิง รุ่นทั่วไป
5 ไมล์
ชาย 12 -39 | 40 ขึ้นไป
หญิง 12 – 34 | 35 ขึ้นไป
10 ไมล์
ชาย / หญิง 15 -29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 ขึ้นไป

ของที่ระลึก

ของที่ระลึกจะเริ่มทำการจัดส่งตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ของที่ระลึกประกอบด้วย

 • เสื้อวิ่งอาดิดาส
 • ถุงของที่ระลึก
 • เหรียญที่ระลึก
 • บัตรกำนัลจากซูเปอร์สปอร์ต มูลค่า 500 บาท จำนวน 1 ใบ (ร้านค้าออนไลน์เท่านั้น)
 • บัตรกำนัลจากซูเปอร์สปอร์ต มูลค่า 200, 500 และ 1000 บาท จำนวน 3 ใบ (หน้าร้านสาขาเท่านั้น)
 • บัตรกำนัลสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์อาดิดาส ภายในร้านซูเปอร์สปอร์ต มูลค่า 500 บาท (หน้าร้านสาขาเท่านั้น)

หมายเหตุ

หมายเหตุ:

 • ไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียน
 • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อ ผู้เข้าแข่งขัน
 • งดโอนสิทธิ์ไปการแข่งขันในปีถัดไป
 • ราคาค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ระบบสามารถรับชำระค่าบริการได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ – บัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์
 • งดการลงทะเบียนในวันแข่งขันในทุกกรณี

ที่พัก

โรงแรมใกล้เคียง