Loading งาน
This event has passed.
สมัครแข่งขัน (Credit / Debit)
Chiangrai Man รายละเอียดที่นี่
งานไตรกีฬาเชียงราย ซีรีย์ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 3 ครั้ง ในปี 2562 และ 2563 ครั้งที่ 1 ในชื่อเชียงราย 1.0 ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562  ครั้งที่ 2 ชื่อเชียงราย 1.1 ในวันที่ 28-29 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 3 ในชื่อ เชียงรายแมน วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.triathlon-thailand.com/chiang-rai-man/

 • เชียงรายแมน (1-2 กุมภาพันธ์ 2563)

  สถานที่ หนองบึง จังหวัด เชียงราย (แผนที่)

  เปิดรับสมัครแล้ว

 • เชียงราย 1.0  (23-24 พฤศจิกายน 2562)

  สถานที่ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี) จังหวัด เชียงราย

  ปิดรับสมัครแล้ว

 • เชียงราย 1.1  (28-29 ธันวาคม 2562)

  สถานที่ หนองบึง จังหวัด เชียงราย (แผนที่)

  ปิดรับสมัครแล้ว

แผนที่การแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน

1 กุมภาพันธ์ 2563

ประเภทการแข่งขัน เวลาปล่อยตัว จำกัดเวลา
SANUG RUN 10 km – ยกเลิก  5:00 PM 2.00 hrs.
FUN RUN 3.5 km – ยกเลิก 5:30 PM 1.30 hrs.

2 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ใหญ่ เวลาปล่อยตัว จำกัดเวลา
Chiang Rai Man M TRI( 500 m ว่ายน้ำ – 30 Km จักรยาน – 5 Km วิ่ง) 10.00 AM 4.30 hrs.
Relay Chiang Rai Man M TRI ( 500 m ว่ายน้ำ – 30 Km จักรยาน – 5 Km วิ่ง) 10.00 AM 4.30 hrs.
Chiang Rai Man M DUA( 2 km วิ่ง – 30 Km จักรยาน – 5 Km วิ่ง) 10.00 AM 4.30 hrs.
Chiang Rai Man L TRI ( 1000 m ว่ายน้ำ – 60 Km จักรยาน – 10 Km วิ่ง) 9.00 AM 5.30 hrs.
Relay Chiang Rai Man L TRI (1000 m ว่ายน้ำ – 60 Km จักรยาน – 10 Km วิ่ง) 9.00 AM 5.30 hrs.
Chiang Rai Man L DUA ( 4 km วิ่ง – 60 Km จักรยาน – 10 Km วิ่ง) 9.00AM 5.30 hrs.
Chiang Rai Man XL TRI ( 1500 m ว่ายน้ำ – 120 Km จักรยาน – 20 Km วิ่ง) 7.00 AM 8.30 hrs.
Relay Chiang Rai Man XL TRI ( 1500 m ว่ายน้ำ – 120 Km จักรยาน – 20 Km วิ่ง) 7.00 AM 8.30 hrs.
Chiang Rai Man XL DUA( 6 km วิ่ง – 120 Km จักรยาน – 20 Km วิ่ง) 7.00 AM 8.30 hrs.
Kids Start Time Limit Time
DUA KIDS (400m วิ่ง – 6 Km จักรยาน – 600m วิ่ง) 8:00 AM 1.00 hrs.
TRI KIDS (100m ว่ายน้ำ – 4 Km จักรยาน – 400m วิ่ง) 8:00 AM 1.00 hrs.

ยกเลิก – 23 พฤศจิกายน 25652

ประเภทการแข่งขัน เวลาปล่อยตัว จำกัดเวลา
FUN RUN 5 km – ยกเลิก 17:00 น. 1.30 ชั่วโมง
FUN RUN 10 km – ยกเลิก 16:30 น. 2.00 ชั่วโมง

24 พฤศจิกายน 2562

ประเภทการแข่งขัน เวลาปล่อยตัว จำกัดเวลา
TRI KIDS (100m Swim – 4,5 Km Bike – 500m Run) 7:00 น. 1.00 ชั่วโมง
DUA KIDS (300m Run – 4,5 Km Bike – 500m Run) 7:00 น. 1.00 ชั่วโมง
Standard Triathlon (1.5 Km Swim – 40 Km Bike – 11 Km Run) 8.00 น. 4.30 ชั่วโมง
Triathlon Relay (1.5 Km Swim – 40 Km Bike – 11 Km Run) 8.00 น. 4.00 ชั่วโมง
Sprint Triathlon (750m Swim – 20 Km Bike – 5 Km Run) 8.30 น. 4.00 ชั่วโมง
Sprint Triathlon Relay (750m Swim – 20 Km Bike – 5 Km Run) 8.30 น. 4.00 ชั่วโมง
Standard Duathlon (5 Km Run – 44 Km Bike – 11 Km Run) 8.00 น. 4.30 ชั่วโมง
Sprint Duathlon (2,5 Km Run – 22 Km Bike – 5 Km Run) 8.30 น. 4.00 ชั่วโมง

 

28 ธันวาคม 2562

ประเภทการแข่งขัน เวลาปล่อยตัว จำกัดเวลา
TRI KIDS (100m Swim – 4,5 Km Bike – 500m Run) 16:00 น. 1.00 ชั่วโมง
DUA KIDS (300m Run – 4,5 Km Bike – 500m Run) 16:00 น. 1.00 ชั่วโมง
FUN RUN 5 km 17:00 น. 1.30 ชั่วโมง
FUN RUN 10 km 16:30 น. 2.00 ชั่วโมง

29 ธันวาคม 2562

ประเภทการแข่งขัน เวลาปล่อยตัว จำกัดเวลา
Standard Triathlon (1.5 Km Swim – 40 Km Bike – 11 Km Run) 6.30 น. 4.30 ชั่วโมง
Triathlon Relay (1.5 Km Swim – 40 Km Bike – 11 Km Run) 6.30 น. 4.00 ชั่วโมง
Sprint Triathlon (750m Swim – 20 Km Bike – 5 Km Run) 7.00 น. 4.00 ชั่วโมง
Sprint Triathlon Relay (750m Swim – 20 Km Bike – 5 Km Run) 7.00 น. 4.00 ชั่วโมง
Standard Duathlon (5 Km Run – 44 Km Bike – 11 Km Run) 6.50 น. 4.30 ชั่วโมง
Sprint Duathlon (2,5 Km Run – 22 Km Bike – 5 Km Run) 7.20 น. 4.00 ชั่วโมง

 

รุ่นอายุ

ผู้ใหญ่
ชาย / หญิง 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 ปีขึ้นไป
ทีม 18 ปีขึ้นไป
เยาวชน
ชาย / หญิง 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-17

ค่าสมัคร

ประเภทการแข่งขัน วันนี้ – 31 ต.ค. 2562 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 16 ธ.ค. – 25 ม.ค.
Chiang Rai Man M TRI( 500 m ว่ายน้ำ – 30 Km จักรยาน – 5 Km วิ่ง) 2,000 2,500 3,000
Relay Chiang Rai Man M TRI ( 500 m ว่ายน้ำ – 30 Km จักรยาน – 5 Km วิ่ง) 2,500 3,000 3,500
Chiang Rai Man M DUA( 2,5 km วิ่ง – 30 Km จักรยาน – 5 Km วิ่ง) 2,000 2,500 3,000
Chiang Rai Man L TRI ( 1000 m ว่ายน้ำ – 60 Km จักรยาน – 10 Km วิ่ง) 3,000 3,500 4,000
Relay Chiang Rai Man L TRI (1000 m ว่ายน้ำ – 60 Km จักรยาน – 10 Km วิ่ง) 3,500 4,000 4,500
Chiang Rai Man L DUA ( 4 km วิ่ง – 60 Km จักรยาน – 10 Km วิ่ง) 3,000 3,500 4,000
Chiang Rai Man XL TRI ( 1700 m ว่ายน้ำ – 120 Km จักรยาน – 20 Km วิ่ง) 4,000 4,500 5,000
Relay Chiang Rai Man XL TRI ( 1700 m ว่ายน้ำ – 120 Km จักรยาน – 20 Km วิ่ง) 5,000 5,500 6,000
Chiang Rai Man XL DUA( 5 km วิ่ง – 120 Km จักรยาน – 20 Km วิ่ง) 4,000 4,500 5,000
DUA KIDS (400m วิ่ง – 6 Km จักรยาน – 600m วิ่ง) 350 400 500
TRI KIDS (100m Swim – 4 Km Bike – 400m Run) 350 400 500
ประเภทการแข่งขัน วันนี้ – 31 ต.ค. 2562 1 พ.ย. – 16 พ.ย.
Standard Triathlon (1.5 Km Swim – 40 Km Bike – 11 Km Run) 2,000 2,500
Triathlon Relay (1.5 Km Swim – 40 Km Bike – 11 Km Run) 3,000 3,700
Sprint Triathlon (750m Swim – 20 Km Bike – 5 Km Run) 1,500 2,000
Sprint Triathlon Relay (750m Swim – 20 Km Bike – 5 Km Run) 2,200 2,700
Standard Duathlon (5 Km Run – 44 Km Bike – 11 Km Run) 2,000 2,500
Sprint Duathlon (2,5 Km Run – 22 Km Bike – 5 Km Run) 1,500 2,000
TRI KIDS (100m Swim – 4,5 Km Bike – 500m Run) 350 500
DUA KIDS (300m Run – 4,5 Km Bike – 500m Run) 350 500
FUN RUN 5 km – ยกเลิก 250 300
FUN RUN 10 km – ยกเลิก 500 650
ประเภทการแข่งขัน วันนี้ – 31 ต.ค. 2562 1 พ.ย. – 16 พ.ย. 17 พ.ย. – 22 ธ.ค.
Standard Triathlon (1.5 Km Swim – 40 Km Bike – 11 Km Run) 2,000 2,300 2,500
Triathlon Relay (1.5 Km Swim – 40 Km Bike – 11 Km Run) 3,000 3,400 3,700
Sprint Triathlon (750m Swim – 20 Km Bike – 5 Km Run) 1,500 2,000 2,000
Sprint Triathlon Relay (750m Swim – 20 Km Bike – 5 Km Run) 2,200 2,500 2,700
Standard Duathlon (5 Km Run – 44 Km Bike – 11 Km Run) 2,000 2,300 2,500
Sprint Duathlon (2,5 Km Run – 22 Km Bike – 5 Km Run) 1,500 1,700 2,000
TRI KIDS (100m Swim – 4,5 Km Bike – 500m Run) 350 400 500
DUA KIDS (300m Run – 4,5 Km Bike – 500m Run) 350 400 500
FUN RUN 5 km 250 350 400
FUN RUN 10 km 500 650 750

*ค่าสมัครดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%

สมัครแข่งขัน (Credit / Debit)

หมายเหตุ

ค่าลงทะเบียนรวมบริการดังนี้:

 • หมายเลขประจำตัว
 • เสื้อยืดผู้เข้าร่วมแข่งขันและของที่ระลึก
 • เหรียญที่ระลึก
 • ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะ

หมายเหตุ:

 • การรับลงทะเบียนออนไลน์ จะปิด 31 มกราคม 2563 (เวลา 23:59 น.ตามเวลาประเทศไทย) หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
 • ไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียน
 • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อ ผู้เข้าแข่งขัน
 • งดโอนสิทธิ์ไปการแข่งขันในปีถัดไป
 • ราคาค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ระบบสามารถรับชำระค่าบริการได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ – บัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์

ที่พัก

โรงแรมใกล้เคียง