สั่งซื้อโปรแกรมฝึกไตรกีฬา
สั่งซื้อโปรแกรมฝึกทวิกีฬา (ภาษาอังกฤษ)
สั่งซื้อโปรแกรมฝึกวิ่ง

ราคา

โปรแกรมฝึกไตรกีฬา ราคา (บาท)
ระยะสปริ๊นท์ ระดับเริ่มต้น (8 สัปดาห์) 1,470
ระยะสปริ๊นท์ ระดับปานกลาง (8 สัปดาห์) 1,470
ระยะสปริ๊นท์ ระดับสูง (8 สัปดาห์) 1,470
ระยะโอลิมปิก ระดับเริ่มต้น (12 สัปดาห์) 2,120
ระยะโอลิมปิก ระดับปานกลาง (12 สัปดาห์) 2,120
ระยะโอลิมปิก ระดับสูง (12 สัปดาห์) 2,120
ฮาล์ฟ ไอรอนแมน ระดับเริ่มต้น (16 สัปดาห์) 3,100
ฮาล์ฟ ไอรอนแมน ระดับปานกลาง (16 สัปดาห์) 3,100
ฮาล์ฟ ไอรอนแมน ระดับสูง (16 สัปดาห์) 3,100

 

โปรแกรมฝึกทวิกีฬา ราคา (บาท)
ระยะมาตรฐาน ระดับเริ่มต้น (12 สัปดาห์) 2,120
ระยะมาตรฐาน ระดับปานกลาง (12 สัปดาห์) 2,120
ระยะมาตรฐาน ระดับสูง (12 สัปดาห์) 2,120

*โปรแกรมฝึกทวิกีฬามีเฉพาะภาษาอังกฤษ

โปรแกรมฝึกวิ่ง ราคา (บาท)
10 ก.ม. ระดับเริ่มต้น (12 สัปดาห์) 1,300
10 ก.ม. ระดับปานกลาง (12 สัปดาห์) 1,300
ฮาล์ฟ มาราธอน ระดับเริมต้น (13 สัปดาห์) 1,470
ฮาล์ฟ มาราธอน ระดับปานกลาง (13 สัปดาห์) 1,470
มาราธอน ระดับมือใหม่ (13 สัปดาห์) 1,470
มาราธอน ระดับเริ่มต้น (13 สัปดาห์) 1,470
มาราธอน ระดับปานกลาง (13 สัปดาห์) 1,470

 

*ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%