Logo-GTR_Horizontal_all-white-300x92

MJ & Hardrock Aquathlon 2566

ข้อมูลการแข่งขัน

หมายเหตุ

  • การรับลงทะเบียนออนไลน์ จะปิดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศไทย) หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
  • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
  • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน
  • งดโอนสิทธิ์ไปการแข่งขันในปีถัดไป
  • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต Visa และ Mastercard เท่านั้น