Logo-GTR_Horizontal_all-white-300x92

โรโบแมน ไตรกีฬา 2565

ค่าสมัครเริ่มต้น 2,000 บาท

ข้อมูลการแข่งขัน

Roboman​ Triathlon​ 2022 จะจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ ชายหาด โรงแรมสิรินพลา บ้านฉาง จังหวัดระยอง

การแข่งขันสุดยอดกีฬาคนพันธุ์อึดกำลังจะกลับมาอีกครั้ง “โรโบแมนไตรกีฬา ประจำปี 2565”จากการรอคอยอย่างยาวนาน ภายหลังรัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล ด้วยแนวคิด “ความสมบูรณ์แบบไร้ขีดจำกัด” (Limitless perfection) บนสนามที่คุ้นเคย ณ ชายหาด รร.สิริน พลา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง สนามที่เส้นทางงดงามและท้าทาย การเดินทางที่สะดวกสบาย ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานคร สู่มหานครการบินและเมืองต้นแบบ 5G ในเมกะโปรเจคของรัฐบาล พบกับบรรยากาศของชุมชนชาวประมงที่รอต้อนรับนักกีฬาอย่างอบอุ่น พร้อมมาตรฐานการจัดงานที่เน้นความปลอดภัยในทุกรายละเอียดเส้นทางการแข่งขันของทีมงาน U-TAC ที่ได้รับความไว้วางใจมาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการแข่งขันไตรกีฬาให้มีความหลากหลาย และได้มาตรฐานความปลอดภัยสากล
 2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่เมืองรอง ตามนโยบายพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายฝั่งภาคตะวันออกของภาครัฐ
 3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน บุคคลทั่วไปหันมารักษ์สุขภาพและพัฒนาศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น
 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีรักษ์สุขภาพ
 5. เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความรับรู้ตราสัญลักษณ์ของผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาที่สร้างสรรค์และเปิดกว้างสู่ผู้สนใจทุกเพศ ทุกวัย

ประเภทการแข่งขัน

ไตรกีฬาซูเปอร์ โอลิมปิค ประเภทเดี่ยวและทีม
ชาย18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 ปีขึ้นไป
หญิง18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป
ประเภททีมไม่จำกัด
ไตรกีฬาซูเปอร์ สปริ้นท์
ชาย18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 ปีขึ้นไป
หญิง18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป
ทวิกีฬา
ชาย18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 ปีขึ้นไป
หญิง18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

กำหนดการ

 • 06.00 น. - ปล่อยตัวไตรกีฬาซูเปอร์ โอลิมปิค ประเภทเดี่ยวและทีม

  (ว่ายน้ำ 1.8 กม. – ปั่นจักรยาน 60 กม. – วิ่ง 16 กม.)
  07:20 น. ตัดเวลาว่ายน้ำ.
  09:00​ น. ตัดเวลาจักรยาน 30​ กม..
  11:20 น. ตัดเวลาที่เส้นชัย

 • 06.30 น. - ปล่อยตัวไตรกีฬาซูเปอร์ สปริ้นท์

  (ว่ายน้ำ 900 ม. – ปั่นจักรยาน 30 กม. – วิ่ง 8 กม.)
  ไม่จำกัดเวลา

 • 06.15 น. - ปล่อยตัวทวิกีฬา

  (วิ่ง 8 กม. – ปั่นจักรยาน 60 กม. – วิ่ง 16 กม.)
  09.00​ น. ตัดเวลาจักรยาน 30​ กม.

เส้นทาง

รับของที่ระลึก

ค่าสมัคร

ราคาพิเศษ
ถึง 15 มี.ค. 2565

*ค่าสมัครดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%

หมายเหตุ

 • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%
 • การรับลงทะเบียนออนไลน์ จะปิดในวันที่ 30 เมษายน 2565 (เวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศไทย) หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
 • มาตรการการคืนเงิน กรณีเลื่อนการจัดงานเนื่องในประกาศควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่จัดงาน การสมัครของท่านจะถูกโอนสิทธิ์ไปปยังวันแข่งขันใหม่โดยอัตโนมัติ
 • มาตรการการคืนเงิน กรณีเลื่อนการจัดงานเนื่องในประกาศควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่จัดงาน ผู้จัดฯ ยินดีการันตี “คืนเงินเต็มจำนวน” (ยกเวนค่าธรรมเนียม 8.7% ไม่สามารถคืนเงินได้)
 • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน
 • งดโอนสิทธิ์ไปการแข่งขันในปีถัดไป
 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต Visa และ Mastercard เท่านั้น