Logo-GTR_Horizontal_all-white-300x92

Run For Children - Luang Prabang Half Marathon 2565

ข้อมูลการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน

21 กม.
ชาย / หญิงทั่วไป
14 กม.
ชาย / หญิงทั่วไป
7 กม.
ชาย / หญิงทั่วไป

กำหนดการ

เส้นทาง

ของที่ระลึก

รับของที่ระลึก

ค่าสมัคร

21 กม.

Overseas
USD 50
  •  

14 กม.

Overseas
USD 35
  •  

7 กม.

Overseas
USD 20
  •  

*ค่าสมัครดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%

หมายเหตุ

  • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%
  • การรับลงทะเบียนออนไลน์ จะปิดในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 (เวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศไทย) หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
  • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
  • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน
  • งดโอนสิทธิ์ไปการแข่งขันในปีถัดไป
  • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต Visa และ Mastercard เท่านั้น