Logo-GTR_Horizontal_all-white-300x92

วิ่ง สะออน RUN 2565

ค่าสมัครเริ่มต้น 500 บาท

ข้อมูลการแข่งขัน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับบริษัท เรคเรซ สปอร์ต จำกัด จัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพริมแม่น้ำโขง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มนักท่องเที่ยว ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ทั้งด้านธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน       

การจัดกิจกรรม วิ่ง สะออน RUN 2022 ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คนครพนม ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2022 เวลา 04.00-09.30 น. ระยะแข่งขัน (4KM)( 10KM)( 20KM)

สะออน Run 2022 ธีมนี้เราอยากบอกเล่า อีสานนี้มีดีมากมาย ก่อเกิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพริมแม่โขงสัมผัสวิถีศรีโคตรบูตร เมืองนครพนม ในอารมณ์ที่ต้องหวนคิดถึงแน่นอน กับบรรยากาศการวิ่งยามเช้าท่ามกลางวัฒนธรรมสองฝั่งโขงของเราด้วยทัศนียภาพที่ต้องมามองด้วยตาและสองเท้ากับแสงอ่อนๆที่คอยต้อนรับทุกคนผู้มาเยือน

ประเภทการแข่งขัน

20 กม.
ชาย / หญิง 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+
10 กม.
ชาย / หญิงต่ำกว่า 18, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+
4 กม.
ชาย / หญิงทั่วไป 

กำหนดการ


 • วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565

  ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คนครพนม

 • 13.00 - 19.00 น.

  ลงทะเบียนผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ เบอร์วิ่ง ชิพจับเวลาและของทีระลึก


 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565

  ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คนครพนม

 • 05.15 น. - ปล่อยตัวระยะ 20 กม.

  จำกัดเวลา : 4 ชั่วโมง

 • 05.30 น. - ปล่อยตัวระยะ 10 กม.

  จำกัดเวลา : 3 ชั่วโมง

 • 06.00 น. - ปล่อยตัวระยะ 4 กม.

 • 06.30 น. - เปิดบริการจุดอาหารหลังการแข่งขัน

 • 08.00 น. - มอบรางวัลการแข่งขัน

 • 09.30 น. - จบการแข่งขัน

รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

 • ถ้วยรางวัล Overall ( 20KM)  (10KM) สำหรับที่ 1 ชายและหญิง
 • ถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขันวิ่ง 20KM และ 10KM อันดับที่ 1-5 ของทุกกลุ่มอายุ

เส้นทาง

รับของที่ระลึก

ของที่ระลึก

20 กม.

10 กม.

4 กม.

ค่าสมัคร

20 กม.

700 บาท ราคาปกติ
 • เสื้อวิ่ง
 • เสื้อ Finisher
 • เหรียญที่ระลึก
 • ระบบจับเวลา

10 กม.

600 บาท ราคาปกติ
 • เสื้อวิ่ง
 • เหรียญที่ระลึก
 • ระบบจับเวลา

4 กม.

500 บาท ราคาปกติ
 • เสื้อวิ่ง
 • เหรียญที่ระลึก

*ค่าสมัครดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%

คำรับรองของผู้สมัคร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงซึ่งข้าพเจ้ามีร่างกายสมบูรณ์พร้อม และสามารถลงเเข่งขันในประเภทที่ลงสมัคร และจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการ ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆหากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อน ระหว่างแข่งขัน ทั้งนี้หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินผู้สมัครในกรณีดังกล่าว  อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดและยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์เพื่อบันทึกการแข่งขันและถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ และข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดข้อมูลของงานทั้งหมดโดยครบถ้วน และยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งหมดแล้ว

หมายเหตุ

 • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%
 • การรับลงทะเบียนออนไลน์ จะปิดในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (เวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศไทย) หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
 • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
 • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน
 • งดโอนสิทธิ์ไปการแข่งขันในปีถัดไป
 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต Visa และ Mastercard เท่านั้น