Logo-GTR_Horizontal_all-white-300x92

SAT4 MARATHON 2565

ข้อมูลการแข่งขัน

เส้นทาง

ของที่ระลึก

รางวัลผู้ชนะ

กำหนดการ

ค่าสมัคร

Marathon
42.195 KM

800 บาท ราคาพิเศษ
 • ราคาปกติ 1,000 บาท
  เริ่ม 1 ต.ค. 65
 • เสื้อที่ระลึก
 • เสื้อผู้พิชิต
 • เหรียญที่ระลึก
 • กระเป๋าหูรูด
 • หมายเลขวิ่ง
 • ชิปจับเวลา

Half marathon
21.100 KM

650 บาท ราคาพิเศษ
 • ราคาปกติ 800 บาท
  เริ่ม 1 ต.ค. 65
 • เสื้อที่ระลึก
 • เสื้อผู้พิชิต
 • เหรียญที่ระลึก
 • กระเป๋าหูรูด
 • หมายเลขวิ่ง
 • ชิปจับเวลา

Mini marathon
10.5 KM

450 บาท ราคาพิเศษ
 • ราคาปกติ 500 บาท
  เริ่ม 1 ต.ค. 65
 • เสื้อที่ระลึก
 • เหรียญที่ระลึก
 • กระเป๋าหูรูด
 • หมายเลขวิ่ง
 • ชิปจับเวลา

Fun run
5 KM

350 บาท ราคาพิเศษ
 • ราคานักเรียน (อายุ 5-18 ปี) 299 บาท
  ไม่รวมกระเป๋าหูรูด และชิปจับเวลา
 • ราคาปกติ 400 บาท
  เริ่ม 1 ต.ค. 65
 • เสื้อที่ระลึก
 • เหรียญที่ระลึก
 • กระเป๋าหูรูด
 • หมายเลขวิ่ง
 • ชิปจับเวลา

*ค่าสมัครดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%

หมายเหตุ

 • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%
 • การรับลงทะเบียนออนไลน์ จะปิดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศไทย) หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
 • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
 • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน
 • งดโอนสิทธิ์ไปการแข่งขันในปีถัดไป
 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต Visa และ Mastercard เท่านั้นจ