Logo-GTR_Horizontal_all-white-300x92

สงขลา ไตรกีฬา 2565

ค่าสมัครเริ่มต้น 500 บาท

ข้อมูลการแข่งขัน

Songkhla Triathlon 2022 จะจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ หาดชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
จังหวัดสงขลาได้รับการประกาศจากกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ให้เป็น “เมืองกีฬา” (Sports City) ด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กีฬาเชิงศิลปวัฒนธรรมและกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทย (กีฬาพื้นบ้าน) (Sports Tourism and Sport Culture) ตามแผนพัฒนาการกีฬา แห่งชาติ ฉบับที่ 6 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเป็นส่วนสําคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม กีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่า เพิ่มและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา การกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และจังหวัดสงขลามีนโยบายส่งเสริม ให้เด็กเยาวชน ประชาชน และส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกําลังกาย โดยมีส่วนร่วม ในกิจกรรมกีฬา ซึ่งจะทําให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดสงขลามีสุขภาที่ดีขึ้น และ
ห่างไกลจากยาเสพติด
จังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการแข่งขันไตรกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว” ( ว่ายน้ำ / ปั่นจักรยาน / วิ่ง ) สงขลาไตรกีฬา (Songkhla Triathlon) โดยกำหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีทำให้เกิดความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
2.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี แก่ประชาชนในพื้นที่และสร้างความสามัคคีโดยใช้การจัดกิจกรรมภายในท้องถิ่นเป็นสื่อกลาง
2.3 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และส่งเสริมการท่องเที่ยว อันจะทำให้ประชาชนในจังหวัดมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้อีกทางหนึ่ง
2.4 เพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในท้องถิ่น และสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรมกีฬาเชิงการท่องเที่ยวให้กับประเทศ

ประเภทการแข่งขัน

ไตรกีฬาระยะสั้น (ว่ายน้ำ 750ม. – ปั่นจักรยาน 20กม. – วิ่ง 5กม.)
ชาย18-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป
หญิง18-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป
ประเภททีมไม่จำกัด
ทวิกีฬา (วิ่ง 5กม. – ปั่นจักรยาน 20กม. – วิ่ง 5กม.)
ชาย18-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป
หญิง18-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป
วิ่งชายหาด (วิ่ง 5กม.)
ชายอายุไม่เกิน 18 ปี และ 19 ปีขึ้นไป
หญิงอายุไม่เกิน 18 ปี และ 19 ปีขึ้นไป

กำหนดการ


 • วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565

 • 13.00 - 19.00 น. - ลงทะเบียนและรับอุปกรณ์การแข่งขัน เเละเช็คอินจักรยาน นำจักรยานเข้าจุดเปลื่ยนประเภทกีฬา


 • วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

 • 04.30 - 06.00 น. - เปิดจุดเปลื่ยนประเภทกีฬา (Transition) เพื่อให้นักกีฬาตรวจเช็คความพร้อม เก็บอุปกรณ์ส่วนตัว และระบุหมายเลขบนตัวนักกีฬาที่ว่ายน้ำ

 • 06.10 - 06.25 น. - ประธานกล่าวเปิดงาน

 • 06.30 น. - (รวมตัว 06.00 น.) ปล่อยตัวไตรกีฬาระยะสั้นประเภทเดี่ยว และปล่อยตัวไตรกีฬาระยะสั้นประเภททีม

 • 06.50 น. - ปล่อยตัวประเภททวิกีฬา

 • 07.00 น. - ปล่อยตัวประเภทวิ่งชายหาด

เส้นทาง

ของที่ระลึก

รับของที่ระลึก

รางวัล

กฎการแข่งขัน

ค่าสมัคร

ราคาพิเศษ
11 - 20 เม.ย. 2565

*ค่าสมัครดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%

หมายเหตุ

 • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%
 • การรับลงทะเบียนออนไลน์ จะปิดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (เวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศไทย) หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
 • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
 • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน
 • งดโอนสิทธิ์ไปการแข่งขันในปีถัดไป
 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต Visa และ Mastercard และโอนผ่านธนาคาร