Logo-GTR_Horizontal_all-white-300x92

Vientiane International Marathon 2565

ข้อมูลการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน

เส้นทาง

ของที่ระลึก

รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

ค่าสมัคร

*ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%

หมายเหตุ

 

  • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%
  • การรับลงทะเบียนออนไลน์ จะปิดในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 (เวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศไทย) หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
  • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
  • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน
  • งดโอนสิทธิ์ไปการแข่งขันในปีถัดไป
  • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต Visa และ Mastercard เท่านั้น