Logo-GTR_Horizontal_all-white-300x92

ZERO CO2 CHACHOENGSAO RUN 2565

ข้อมูลการแข่งขัน

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมและความสามัคคี กิจกรรมนั้นไม่ได้มีแค่ในวันงานที่จัดวิ่งแต่ เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางผผู้จัดงานจะขอความร่วมมือคนในจังหวัด และผู้ที่ต้องการให้ค่าสิ่งแวดล้อม ร่วมทำกิจกรรมที่มีขึ้นก่อนที่จะถึงวันจัดงานจริงๆเช่น การปลูกต้นไม้ การลดการใช้รถยนต์ที่ให้พลังงานฟอสซิล การทำกิจวัตรประจำวันโดยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่างๆ การติดป้ายเพื่อโฆษณากิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้ หรือแม้กระทั้งใส่เสื้อโฆษณากิจกรรมในวันที่ระบุอย่างพร้อมเพียงกัน เพื่อให้เกิดความคิดความสามัคคีทั่วจังหวัดฉะเชิงเทรา

การจักการแบบคาร์บอนต่ำ (Minimum Carbon Emission management) เป็นการจัดการงานวิ่งเพื่อให้เกิดการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลให้น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการจัดการรถโดยสารไฟฟ้า เพื่อรับส่งนักวิ่งตามจุดที่กำหนดเพื่อไปร่วมงาน หรือ การใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน เช่นโซล่าเซลล์ ในการดำเนินงานการจัดงานวิ่ง เพื่อเป็นมิติใหม่ของการจัดงานการแข่งขันวิ่งโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

           

การจัดงานแบบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในด้านอื่น เพราะเป็นงานวิ่งเรื่องสิ่งแวดล้อม เราต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้าน การจัดการปัญหาเรื่องขยะก็เป็นอีกส่วนที่ต้องคำนึงถึงและไม่สร้างมลพิษในด้านอื่นอีกด้วย เช่นการรณรงค์การใช้ ภาชนะที่ย่อยสลายได้ง่ายภายในงาน และการนำแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้เพื่อลดปริมาณขยะ กิจกรรม Plogging (พล็อกกิ้ง) เดินวิ่งเก็บขยะ ได้ทั้งออกกำลังกายและดูแลสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน

 วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความสามัคคีให้คนในจังหวัดและผู้ร่วม กิจกรรมทุกคน
 2. เพื่อสร้างการรับรู้และภาพตัวตนของเมือฉะเชิงเทราเป็นเมืองแห่งสิ่งแวดล้อม Environmental และ Smart City ฉะเชิงเทรา = สิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานมาเป็นกองทุนต่อยอดใช้ในการช่วยและแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อย
 4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและใช้จ่ายภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเภทการแข่งขัน

10.4 กม.
ชาย15-19,  20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+
หญิง15-19,  20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65+
5.6 กม.
ชาย15-19,  20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+
หญิง15-19,  20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65+

กำหนดการ

เส้นทาง

เส้นทาง

ของที่ระลึก

รับของที่ระลึก

รางวัลการแข่งขัน 10.4 กม.

รางวัลการแข่งขัน 5.6 กม.

ค่าสมัคร

 

*ค่าสมัครดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%.

กติกา

 1. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลจะต้องนำ “บัตรประชาชน” ตัวจริงในการรับรางวัลเท่านั้น
 2. ผลการแข่งขันตัดสินจาก ชิพจับเวลา เป็นอันสิ้นสุด
 3. ผู้ใช้เบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งแทน ไม่สามารถรับรางวัลได้
 4. ผู้วิ่งผิดเส้นทางไม่สามารถรับรางวัลได้
 5. ผู้ไม่ผ่านจุด Check Point ถือเป็น โมฆะ ไม่สามารถรับรางวัลได้
 6. ผู้ลงทะเบียนแทนกัน ต้องถ่ายสำเนาเอกสารและเขียนชื่อ เลขบัตรประชาชน พร้อมเบอร์ติดต่อ ของผู้รับมอบ อำนาจมาเป็นเอกสารเท่านั้น
 7. ไม่สามารถลงทะเบียนรับ Race Kit ในวันแข่งขันได้
 8. นักวิ่งที่ซื้อเบอร์วิ่งต่อ หรือ วิ่งแทน ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อและรับรางวัลได้แต่เข้าร่วมกิจกรรมได้ (กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อเช็คชิพ)
 9. ขอสงวนสิทธิไม่เลื่อนอันดับรางวัล หากมีนักวิ่ง วิ่งผิดกติกาทุกกรณี
 10. ผลประกาศรางวัลสิ้นสุดภายในช่วงเวลาจัดการแข่งขันเท่านั้น

(ขอสงวนสิทธิ์การขอรับรางวัลย้อนหลังงาน)

หมายเหตุ

 • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%
 • การรับลงทะเบียนออนไลน์ จะปิดในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 (เวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศไทย) หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
 • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
 • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน
 • งดโอนสิทธิ์ไปการแข่งขันในปีถัดไป
 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต Visa และ Mastercard เท่านั้น