Logo-GTR_Horizontal_all-white-300x92

เบตง 21 ฮาล์ฟมาราธอน #2

ขยายเวลาปิดรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 23.59 น.

ข้อมูลการแข่งขัน

Days
Hours
Minutes
Seconds

ประเภทการแข่งขัน

ฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กิโลเมตร

กลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ :

 

(การแบ่งรุ่นกลุ่มอายุ คำนวณโดยนำค.ศ. 2023 - ค.ศ.ปีเกิด)

 

 • รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (ไม่เกินปี ค.ศ.2004)
 • รุ่นอายุ 20-29 ปี (ปี ค.ศ.1994-2003)
 • รุ่นอายุ 30-39 ปี (ปี ค.ศ.1984-1993)
 • รุ่นอายุ 40-49 ปี (ปี ค.ศ.1974-1983)
 • รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป (ตั้งแต่ ค.ศ.1973 ขึ้นไป)

 

10 กิโลเมตร

กลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ :

 

(การแบ่งรุ่นกลุ่มอายุ คำนวณโดยนำค.ศ. 2023 - ค.ศ.ปีเกิด)

 

 • รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (ไม่เกินปี ค.ศ.2004)
 • รุ่นอายุ 20-29 ปี (ปี ค.ศ.1994-2003)
 • รุ่นอายุ 30-39 ปี (ปี ค.ศ.1984-1993)
 • รุ่นอายุ 40-49 ปี (ปี ค.ศ.1974-1983)
 • รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป (ตั้งแต่ ค.ศ.1973 ขึ้นไป)

 

5 กิโลเมตร

กลุ่มอายุ

ไม่จำกัดรุ่นอายุ และไม่มีรางวัลการแข่งขัน

กำหนดการ

รับของที่ระลึก เสื้อวิ่ง และงานแสดงสินค้า

โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง, อำเภอเบตง, ยะลา


นักวิ่งจะต้องมารับด้วยตนเองตามวันเวลาที่ทางผู้จัดกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถรับแทนกันได้ โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน

 1. แสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
 2. หน้าการสมัครที่สมบูรณ์แล้ว

****** หากไม่มารับตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถรับย้อนหลังได้ทุกกรณี ******

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566

สนามกีฬาเทศบาลเมืองเบตง, อำเภอเบตง, ยะลา

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เส้นทาง

ของที่ระลึก

รางวัล

การแข่งขันประเภท OVERALL

ฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กิโลเมตร

แบ่งเป็นประเภทชาย – หญิง

 • ประเภท Over all รางวัลชนะเลิศ ได้รับ ถ้วยรางวัล  และเงินรางวัล 10,000 บาท
 • ประเภท Over all รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับ ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 7,000 บาท
 • ประเภท Over all รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับ ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 5,000 บาท
 • ประเภท Over all รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับ ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 4,000 บาท
 • ประเภท Over all รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้รับ ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 3,000 บาท

10 กิโลเมตร

แบ่งเป็นประเภทชาย – หญิง

 • ประเภท Over all รางวัลชนะเลิศ ได้รับ ถ้วยรางวัล  และเงินรางวัล 7,000 บาท
 • ประเภท Over all รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับ ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 5,000 บาท
 • ประเภท Over all รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับ ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 4,000 บาท
 • ประเภท Over all รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับ ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 3,000 บาท
 • ประเภท Over all รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้รับ ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 2,000 บาท

5 กิโลเมตร

 
ไม่มีการแบ่งรุ่นอายุ และไม่มีการแข่งขัน
 

รางวัล

ถ้วยรางวัลการแข่งขัน

ฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กิโลเมตร

แบ่งเป็นประเภทชาย – หญิง

รางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันอันดับที่ 1-3 ของแต่ละรุ่นอายุ ได้รับ ถ้วยรางวัล

 • รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (อันดับที่ 1-3)
 • รุ่นอายุ 20-29 ปี (อันดับที่ 1-3)
 • รุ่นอายุ 30-39 ปี (อันดับที่ 1-3)
 • รุ่นอายุ 40-49 ปี (อันดับที่ 1-3)
 • รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป (อันดับที่ 1-3)

 

10 กิโลเมตร

แบ่งเป็นประเภทชาย – หญิง

รางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันอันดับที่ 1-3 ของแต่ละรุ่นอายุ ได้รับ ถ้วยรางวัล

 • รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (อันดับที่ 1-3)
 • รุ่นอายุ 20-29 ปี (อันดับที่ 1-3)
 • รุ่นอายุ 30-39 ปี (อันดับที่ 1-3)
 • รุ่นอายุ 40-49 ปี (อันดับที่ 1-3)
 • รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป (อันดับที่ 1-3)

 

5 กิโลเมตร

ไม่มีการแบ่งรุ่นอายุ และไม่มีการแข่งขัน

 

ค่าสมัคร

ราคาส่วนลด Chicken day
29 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2566

ฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กิโลเมตร

 • ประเเภทบุคคล 700 บาท

  ชาย & หญิง : อายุไม่กิน 19 / 20-29 / 30-39 / 40-49 และ 50 ปีขึ้นไป

10 กิโลเมตร

 • ประเเภทบุคคล 500 บาท

  ชาย & หญิง : อายุไม่กิน 19 / 20-29 / 30-39 / 40-49 และ 50 ปีขึ้นไป

5 กิโลเมตร

 • ประเเภทบุคคล 400 บาท

  ไม่จำกัดรุ่นอายุ และไม่มีรางวัลการแข่งขัน

 • ไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%

ราคาปกติ
1 มิถุนายน - 15 ตุลาคม 2566

ฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กิโลเมตร

 • ประเเภทบุคคล 900 บาท

  ชาย & หญิง : อายุไม่กิน 19 / 20-29 / 30-39 / 40-49 และ 50 ปีขึ้นไป

10 กิโลเมตร

 • ประเเภทบุคคล 700 บาท

  ชาย & หญิง : อายุไม่กิน 19 / 20-29 / 30-39 / 40-49 และ 50 ปีขึ้นไป

5 กิโลเมตร

 • ประเเภทบุคคล 600 บาท

  ไม่จำกัดรุ่นอายุ และไม่มีรางวัลการแข่งขัน

 • ไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%

รายการเพิ่มเติม

อาหารเย็น

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
เวลา 17.30 น. ณ โรงแรมคาเธ่ย์เบตง

 • ประเภทอาหารทั่วไป 290 บาท

 • ประเภทอาหารฮาลาล 290 บาท

เสื้อที่ระลึก Pre-order

 • เสื้อที่ระลึก Pre-order 450 บาท

กฎกติกาการแข่งขัน

เงื่อนไขการสมัครและเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้นกรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน
 2. เมื่อสมัครแล้วกรุณาทำการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่กดสมัคร หากชำระเงินไม่ทันในกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์
 3. ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นมาวิ่งแทน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีชื่อตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเท่านั้น
 4. ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี 
 5. หมายเลขประจำตัวจะต้องสวมไว้ทางด้านหน้าของร่างกาย และจะต้องมองเห็นได้ตลอดเวลาในช่วงระหว่างการแข่งขัน
 6. ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ไม่สามารถมาถึงเส้นชัยได้ตามเวลาที่กำหนด ถูกตัดสิทธิ์ (Disqualify)
 7. หากนักวิ่ง วิ่งออกนอกเส้นทางที่ทางผู้จัดกำหนด หรือวิ่งไม่ครบตามระยะ ถือว่าถูกตัดสิทธิ์ (Disqualify) ไม่มีสิทธิ์รับเหรียญที่ระลึก
 8. นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยทุกประเภท จะได้รับเหรียญที่ระลึกหลังเข้าเส้นชัย ซึ่งสามารถรับได้ในวันงานเท่านั้น และไม่สามารถขอรับภายหลังจากจบกิจกรรมได้
 9. การทิ้งขยะเป็นสิ่งต้องห้าม หากทีมงานพบเห็น หรือมีการร้องเรียนที่มีหลักฐาน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 10. การโกงด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามจะถูกปลดออกจากการแข่งขันโดยทันที
 11. ผู้จัดการแข่งขันมีอำนาจในการเพิ่มกฎข้อบังคับต่างๆ ได้ในระหว่างการแข่งขันอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด หรือ เหตุผิดปกติต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะรักษาการแข่งขัน หรือเพื่อให้การแข่งขันสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี หรือดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
 12. ยากระตุ้นต่าง ๆ ไม่อนุญาตให้ใช้ระหว่างการแข่งขัน หากพบจะต้องถูกปลดจากการแข่งขันโดยทันที

การถอนตัว หรือ การออกจากการแข่งขัน

 1. ในกรณีถอนตัว ผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือผู้ติดตามจะต้องแจ้ง ผู้อำนวยการการแข่งขัน ที่จุดบริการที่ใกล้ที่สุดในทันที

 2. ไม่มีสวัสดิการใด ๆ ทั้งสิ้นสำหรับการ ผิดเวลา หรือ ระยะทาง อันเนื่องมาจากการหลงทาง

การประกาศผลการแข่งขัน การลงทะเบียนรับรางวัล และการมอบรางวัล

 1. นักวิ่งที่ได้รับรางวัล สามารถตรวจสอบรายชื่อตัวเองได้จากระบบจับเวลาในงานและต้องทำการรับใบรายงานผลการแข่งขันแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ภายใน 30 นาที
 2. นักวิ่งจะต้องทำการยืนยันตัวตนโดยยื่นบัตรต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัวตนบัตรประชาชน ใบขับขี่ พาสปอร์ต หากไม่มีเอกสารยืนยันตัวตน จะไม่สามารถรับรางวัลได้ทุกกรณี และจะถูกตัดสิทธิ์ เพื่อให้รางวัลสำหรับนักวิ่งท่านถัดไป
 3. ถ้วยรางวัลการประท้วงให้ทำภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที ถือการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด
 4. การมอบรางวัล จะทำการมอบทันทีสำหรับกลุ่ม รุ่นอายุ และผู้ได้รับรางวัลเข้าเส้นชัยครบจำนวนรางวัล
 5. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ 

สิทธิ์การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ

 1. ช่วงเวลาการคุ้มครอง
  ระยะ 5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร และ 21.1 กิโลเมตร คุ้มครองวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566
 2. พื้นที่การคุ้มครอง ตลอดเส้นทางวิ่งของกิจกรรม “Betong 21 Half Marathon #2
 3. ในกรณีที่ท่านได้รับอุบัติเหตุใดๆ ในช่วงระหว่างเวลาคุ้มครอง และอยู่ในเส้นทางวิ่งที่แจ้งไว้ กรุณาติดต่อจุดให้บริการปฐมพยาบาล เพื่อประสานงานเรื่องการขอเคลมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลดังกล่าว
 4. การใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล นักวิ่งต้องสามารถแสดงบัตรประชาชน หรือ รูปถ่ายบัตรประชาชน (ชื่อ-สกุล ตรงกับบัตรประชาชน) แล้วติดต่อทีมงานผู้จัด โดยท่านต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน แล้วออกใบกำกับภาษีในชื่อของท่านที่ตรงกับที่สมัครไว้ เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน ท่านจะได้รับเงินเคลมคืนไม่เกิน 15 วันทำการ

หมายเหตุ

 • ปิดรับสมัครออนไลน์วันที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 23.59 น.
 • รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต Visa และ Mastercard เท่านั้น
 • ไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%
 • งดคืนค่าสมัคร
 • งดโอนสิทธิ์/จำหน่าย/เปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน ในทุกกรณี
 • งดโอนสิทธิ์ไปแข่งในปี 2567