Logo-GTR_Horizontal_all-white-300x92
Luang Prabang Half Marathon

หลวงพระบางฮาล์ฟมาราธอน 2566

ข้อมูลการแข่งขัน

Days
Hours
Minutes
Seconds

ประเภทการแข่งขัน

21 กม. - ฮาล์ฟมาราธอน

ประเทภกลุ่มอายุ

ในการเข้าร่วมฮาล์ฟมาราธอน (21 กม.) ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไปในวันแข่งขัน

14 กม. - ควอเตอร์มาราธอน

ประเภทกลุ่มอายุ

ในการเข้าร่วม 14 กม. ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไปในวันแข่งขัน

7 กม. - ฟันรัน

ประเภทกลุ่มอายุ

ในการเข้าร่วม 7 กม. ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไปในวันแข่งขัน

7 กม. - ฟันรัน

(อายุต่ำกว่า 18 ปี)

ประเภทกลุ่มอายุ

ได้รับหมายเลขวิ่ง (BIB) เท่านั้น ไม่ได้รับของที่ระลึกอื่นๆ 

กำหนดการ

รับของที่ระลึกและงานแสดงสินค้า

โรงเรียนหลวงพระบาง (ตรงข้ามวัดเสนคาเฟ่ ถนนหลัก)

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566

ตลาดกลางคืน หลวงพระบาง สปป.ลาว

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **

เส้นทาง

เร็วๆ นี้

ของที่ระลึก

เร็วๆ นี้

ค่าสมัคร

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2566

21 กม. - ฮาล์ฟมาราธอน

 • ประเทภกลุ่มอายุ 60 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

  ในการเข้าร่วมฮาล์ฟมาราธอน (21 กม.) ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไปในวันแข่งขัน

14 กม. - ควอเตอร์มาราธอน

 • ประเทภกลุ่มอายุ 45 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

  ในการเข้าร่วม 14 กม. ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไปในวันแข่งขัน

7 กม. - ฟันรัน

 • ประเทภกลุ่มอายุ 30 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

  ในการเข้าร่วม 7 กม. ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไปในวันแข่งขัน

 • (อายุต่ำกว่า 18 ปี) 5 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

  ได้รับหมายเลขวิ่ง (BIB) เท่านั้น ไม่ได้รับของที่ระลึกอื่นๆ

 • โปรดทราบว่าอัตราข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ 8.7%

หมายเหตุ

 • เปิดรับสมัคร ตั้งวันนี้ จนถึง วันปิดรับสมัคร 22 ตุลาคม 2566 23:59 น. (เวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศไทย) หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
 • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
 • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน
 • งดโอนสิทธิ์ไปการแข่งขันในปีถัดไป
 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว