Logo-GTR_Horizontal_all-white-300x92
MTT24-SAmroiyod (4)

เมืองไทยไตรกีฬา 2567 @ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลการแข่งขัน

Days
Hours
Minutes
Seconds

ประเภทการแข่งขัน

ไตรกีฬา ระยะมาตรฐาน

ว่ายน้ำ 1.5 กม./ ปั่นจักรยาน 40 กม. / วิ่ง 10 กม.

วันอาทิตย์ 17 มีนาคม 2567

ประเภทกลุ่มน้ำหนัก (กก.)

ประเภทกลุ่มน้ำหนัก (กิโลกรัม):

 • ชาย : ต่ำกว่า 59, 60-65, 66-70, 71-75, 76-80, 81-85, 86-90, 91-95, 96-100, และ 101 ขึ้นไป
  หญิง : ต่ำกว่า 49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, และ 70 ขึ้นไป

ประเภทกลุ่มอายุ

ประเภทกลุ่มอายุ :

 • ชาย: อายุต่ำกว่า 19 ปี, 20-29, 30-39, 40-49 และ 50 ปีขึ้นไป
 • หญิง: อายุต่ำกว่า 19 ปี, 20-29, 30-39, 40-49 และ 50 ปีขึ้นไป

* กลุ่มอายุขึ้นอยู่กับปีเกิด กลุ่มอายุคำนวณจากปี 2024 ลบด้วยปีเกิด

โปรดเลือกเพียง 1 ตัวเลือก คือ กลุ่มอายุ หรือ กลุ่มน้ำหนัก

ไตรกีฬา สปรินท์

ว่ายน้ำ 750 ม./ ปั่นจักรยาน 20 กม. / วิ่ง 5 กม.

วันอาทิตย์ 17 มีนาคม 2567

ประเภทกลุ่มน้ำหนัก (กก.)

ประเภทกลุ่มน้ำหนัก (กิโลกรัม):

 • ชาย : ต่ำกว่า 59, 60-65, 66-70, 71-75, 76-80, 81-85, 86-90, 91-95, 96-100, และ 101 ขึ้นไป
  หญิง : ต่ำกว่า 49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, และ 70 ขึ้นไป

ประเภทกลุ่มอายุ

ประเภทกลุ่มอายุ :

 • ชาย: อายุต่ำกว่า 19 ปี, 20-29, 30-39, 40-49 และ 50 ปีขึ้นไป
 • หญิง: อายุต่ำกว่า 19 ปี, 20-29, 30-39, 40-49 และ 50 ปีขึ้นไป

* กลุ่มอายุขึ้นอยู่กับปีเกิด กลุ่มอายุคำนวณจากปี 2024 ลบด้วยปีเกิด

โปรดเลือกเพียง 1 ตัวเลือก คือ กลุ่มอายุ หรือ กลุ่มน้ำหนัก

ประเภททีมผลัด (ไตรกีฬาสปรินท์)

แต่ละทีมต้องมีสมาชิก 3 คน (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

 • ทีมชายล้วน
 • ทีมหญิงล้วน
 • ทีมผสมทั้งหมด

ทวิกีฬา

วิ่ง 5 กม. / ปั่นจักรยาน 20 กม. / วิ่ง 5 กม.

วันอาทิตย์ 17 มีนาคม 2567

ประเภทกลุ่มน้ำหนัก (กก.)

ประเภทกลุ่มน้ำหนัก (กิโลกรัม):

 • ชาย : ต่ำกว่า 59, 60-65, 66-70, 71-75, 76-80, 81-85, 86-90, 91-95, 96-100, และ 101 ขึ้นไป
  หญิง : ต่ำกว่า 49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, และ 70 ขึ้นไป

ประเภทกลุ่มอายุ

ประเภทกลุ่มอายุ :

 • ชาย: อายุต่ำกว่า 19 ปี, 20-29, 30-39, 40-49 และ 50 ปีขึ้นไป
 • หญิง: อายุต่ำกว่า 19 ปี, 20-29, 30-39, 40-49 และ 50 ปีขึ้นไป

* กลุ่มอายุขึ้นอยู่กับปีเกิด กลุ่มอายุคำนวณจากปี 2024 ลบด้วยปีเกิด

โปรดเลือกเพียง 1 ตัวเลือก คือ กลุ่มอายุ หรือ กลุ่มน้ำหนัก

ไตรกีฬาเยาวชน

(อายุ 6-12 ปี)

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

ประเภทกลุ่มอายุ

ประเถทกลุ่มอายุ :

อายุ 6-8 ปี

 • ชาย/หญิง - ว่ายน้ำ 50 ม. / ปั่นจักรยาน 2 กม. / วิ่ง 1 กม.

อายุ 9-10 ปี

 • ชาย/หญิง - ว่ายน้ำ 150 ม. / ปั่นจักรยาน 4 กม. / วิ่ง 2 กม.

อายุ 11-12 ปี

 • ชาย/หญิง - ว่ายน้ำ 150 ม. / ปั่นจักรยาน 6 กม. / วิ่ง 3 กม.

* กลุ่มอายุขึ้นอยู่กับปีเกิด กลุ่มอายุคำนวณจากปี 2024 ลบด้วยปีเกิด

กำหนดการ

รับของที่ระลึกและงานแสดงสินค้า

ตรวจสอบหมายเลขบิบเมืองไทยไตรกีฬา 2567 @ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมและหมายเลขบิบ (เร็วๆ นี้)

 

เช็คเบอร์วิ่งของตัวเองได้ที่ลิงค์และเตรียมเอกสารต่อไปนี้เพื่อรับของที่ระลึก

 • แสดงบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
 • อีเมลยืนยันหลักฐานการลงทะเบียน

ไตรกีฬาเยาวชน

ไตรกีฬาระยะมาตรฐาน, สปรินท์, ทวิกีฬา

เส้นทาง

เร็วๆ นี้

ของที่ระลึก

ค่าสมัคร

ช่วงราคาพิเศษ

28 - 30 มกราคม 2567

ไตรกีฬา ระยะมาตราฐาน

 • ประเภทกลุ่มน้ำหนัก (กก.) 2,000 บาท
 • ประเภทกลุ่มอายุ 2,000 บาท

ไตรกีฬา สปรินท์

 • ประเภทกลุ่มน้ำหนัก (กก.) 2,000 บาท
 • ประเภทกลุ่มอายุ 2,000 บาท
 • ประเภททีมผลัด (ไตรกีฬาสปรินท์) 3,600 บาท

  แต่ละทีมต้องมีสมาชิก 3 คน (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

ทวิกีฬา

 • ประเภทกลุ่มน้ำหนัก (กก.) 2,000 บาท
 • ประเภทกลุ่มอายุ 2,000 บาท

ไตรกีฬาเยาวชน (อายุ 6-12 ปี)

 • ประเภทกลุ่มอายุ 1,200 บาท

ช่วงราคาปกติ

31 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2567

ไตรกีฬา ระยะมาตราฐาน

 • ประเภทกลุ่มน้ำหนัก (กก.) 2,500 บาท
 • ประเภทกลุ่มอายุ 2,500 บาท

ไตรกีฬา สปรินท์

 • ประเภทกลุ่มน้ำหนัก (กก.) 2,500 บาท
 • ประเภทกลุ่มอายุ 2,500 บาท
 • ประเภททีมผลัด (ไตรกีฬาสปรินท์) 4,200 บาท

  แต่ละทีมต้องมีสมาชิก 3 คน (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

ทวิกีฬา

 • ประเภทกลุ่มน้ำหนัก (กก.) 2,500 บทา
 • ประเภทกลุ่มอายุ 2,500 บาท

ไตรกีฬาเยาวชน (อายุ 6-12 ปี)

 • ประเภทกลุ่มอายุ 1,500 บาท
 • รับสมัครจำนวนจำกัด ปิดรับสมัครวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23.59 น. หรือ จนกว่าจะเต็มจำนวนที่กำหนด
 • ค่าลงทะเบียน ไม่รวม ค่าบริหารจัดการทะเบียน 8.7%.
 • สามารถชำระเงินได้โดยใช้บัตรเครดิต/เดบิตเท่านั้น และบริการโอนเงินออนไลน์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์

รับสมัครจำนวนจำกัด ปิดรับสมัครวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23.59 น. หรือ จนกว่าจะเต็มจำนวนที่กำหนด

หมายเหตุ

 • งด โอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น
 • งด คืนเงินค่าลงทะเบียน
 • ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าลงทะเบียน ไม่รวม ค่าบริหารจัดการทะเบียน 8.7%
 • รับสมัครจำนวนจำกัด ปิดรับสมัครวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23.59 น. หรือ จนกว่าจะเต็มจำนวนที่กำหนด