Logo-GTR_Horizontal_all-white-300x92
Muang Thai Triathlon@samroiyod 2023 - LOGO-01

เมืองไทย ไตรกีฬา @ สามร้อยยอด 2566

ข้อมูลการแข่งขัน

ปิดการรับสมัคร

ประเภทการแข่งขัน

ไตรกีฬา ระยะมาตรฐาน

ว่ายน้ำ 1.5 กม./ ปั่นจักรยาน 40 กม. / วิ่ง 10 กม.

วันอาทิตย์ 12 มีนาคม 2566

ประเภทกลุ่มน้ำหนัก

ประเภทกลุ่มน้ำหนัก:

 • ชาย: ต่ำกว่า 59, 60-65, 66-70, 71-75, 76-80, 81-90, 91-99, 100 ขึ้นไป
 • หญิง: ต่ำกว่า 49 , 50-54, 55-59, 60-67, 68 ขึ้นไป

ไตรกีฬา สปรินท์

ว่ายน้ำ 750 ม./ ปั่นจักรยาน 20 กม. / วิ่ง 5 กม.

วันอาทิตย์ 12 มีนาคม 2566

ประเภทกลุ่มน้ำหนัก

ประเภทกลุ่มน้ำหนัก:

 • ชาย: ต่ำกว่า 59, 60-65, 66-70, 71-75, 76-80, 81-90, 91-99, 100 ขึ้นไป
 • หญิง: ต่ำกว่า 49 , 50-54, 55-59, 60-67, 68 ขึ้นไป

ประเภททีมผลัด

จำนวน 3 คนต่อทีม

กลุ่มอายุ:

 • ทีมผลัดชาย (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
 • ทีมผลัดหญิง (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
 • ทีมผลัดผสม (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

ทวิกีฬา

วิ่ง 5 กม. / ปั่นจักรยาน 20 กม. / วิ่ง 5 กม.

วันอาทิตย์ 12 มีนาคม 2566

ประเภทกลุ่มน้ำหนัก

ประเภทกลุ่มน้ำหนัก:

 • ชาย: ต่ำกว่า 59, 60-65, 66-70, 71-75, 76-80, 81-90, 91-99, 100 ขึ้นไป
 • หญิง: ต่ำกว่า 49 , 50-54, 55-59, 60-67, 68 ขึ้นไป

ไตรกีฬาเยาวชน

(อายุ 6-17 ปี)

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

อายุ 6-8 ปี

ชาย/หญิง - ว่ายน้ำ 50 ม. / ปั่นจักรยาน  2 กม. / วิ่ง 1 กม.

อายุ 9-10 ปี

ชาย/หญิง - ว่ายน้ำ 150 ม. / ปั่นจักรยาน  4 กม. / วิ่ง 2 กม.

อายุ 11-12 ปี

ชาย/หญิง - ว่ายน้ำ 150 ม. / ปั่นจักรยาน  6 กม. / วิ่ง 3 กม.

อายุ 13-15 ปี

ชาย/หญิง - ว่ายน้ำ 300 ม. / ปั่นจักรยาน  8 กม. / วิ่ง 4 กม.

กำหนดการ

รับของที่ระลึกและงานแสดงสินค้า

ไตรกีฬาเยาวชน

ไตรกีฬา ระยะมาตรฐาน, ไตรกีฬา สปรินท์, ทวิกีฬา

เส้นทาง

ไตรกีฬา ระยะมาตราฐาน

ไตรกีฬา สปรินท์

ประเภททีมผลัด - ไตรกีฬา สปรินท์

ทวิกีฬา

ไตรกีฬาเยาวชน - อายุ 6-8 ปี

ไตรกีฬาเยาวชน - อายุ 9-10 ปี

ไตรกีฬาเยาวชน - อายุ 11-12 ปี

ไตรกีฬาเยาวชน - อายุ 13-15 ปี

ของที่ระลึก

*note:  All race types = Finisher T shirt (limited), water bottle, Medal I  Triathlon = swim cap I  Duathlon = Buff

ค่าสมัคร

ราคาปกติ
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ไตรกีฬา ระยะมาตราฐาน

 • ประเภทกลุ่มน้ำหนัก 2,000 บาท
 • ประเภททีมผลัด 3,600 บาทต่อทีม

  จำนวน 3 คนต่อทีม

ไตรกีฬา สปรินท์

 • ประเภทกลุ่มน้ำหนัก 2,000 บาท

ทวิกีฬา

 • ประเภทกลุ่มน้ำหนัก 2,000 บาท

ไตรกีฬาเยาวชน

 • ประเภทกลุ่มอายุ 1,200 บาท

หมายเหตุ

 • เปิดรับสมัคร ตั้งวันนี้ จนถึง วันปิดรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ 2566 23:59 น. (เวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศไทย) หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
 • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร
 • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน
 • งดโอนสิทธิ์ไปการแข่งขันในปีถัดไป
 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว