Logo-GTR_Horizontal_all-white-300x92
MTL2023-Chantaburi (2)

เมืองไทย ไตรกีฬา
หาดแหลมเสด็จ จันทบุรี 2566

ข้อมูลการแข่งขัน

Days
Hours
Minutes
Seconds

ประเภทการแข่งขัน

ไตรกีฬา ระยะมาตรฐาน

ว่ายน้ำ 1.5 กม./ ปั่นจักรยาน 44 กม. / วิ่ง 10 กม.

วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม 2566

ประเภทกลุ่มน้ำหนัก

ประเภทกลุ่มน้ำหนัก (กิโลกรัม):

 • ชาย : ต่ำกว่า 59, 60-65, 66-70, 71-75, 76-80, 81-85, 86-90, 91-95, 96-100, และ 101 ขึ้นไป
 • หญิง : ต่ำกว่า 49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, และ 70 ขึ้นไป

ไตรกีฬา สปรินท์

ว่ายน้ำ 750 ม./ ปั่นจักรยาน 22 กม. / วิ่ง 5 กม.

วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม 2566

ประเภทกลุ่มน้ำหนัก

ประเภทกลุ่มน้ำหนัก (กิโลกรัม):

 • ชาย : ต่ำกว่า 59, 60-65, 66-70, 71-75, 76-80, 81-85, 86-90, 91-95, 96-100, และ 101 ขึ้นไป
 • หญิง : ต่ำกว่า 49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, และ 70 ขึ้นไป

ประเภททีมผลัด

แต่ละทีมต้องมีสมาชิก 3 คน (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

 • ทีมชายล้วน
 • ทีมหญิงล้วน
 • ทีมผสมทั้งหมด

ทวิกีฬา

วิ่ง 5 กม. / ปั่นจักรยาน 22 กม. / วิ่ง 5 กม.

วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม 2566

ประเภทกลุ่มน้ำหนัก

ประเภทกลุ่มน้ำหนัก (กิโลกรัม):

 • ชาย : ต่ำกว่า 59, 60-65, 66-70, 71-75, 76-80, 81-85, 86-90, 91-95, 96-100, และ 101 ขึ้นไป
 • หญิง : ต่ำกว่า 49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, และ 70 ขึ้นไป

ไตรกีฬาเยาวชน (อายุ 6-12 ปี)

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566

อายุ 6-8 ปี

ชาย/หญิง - ว่ายน้ำ 75 ม. / ปั่นจักรยาน  2 กม. / วิ่ง 1 กม.

อายุ 9-10 ปี

ชาย/หญิง - ว่ายน้ำ 150 ม. / ปั่นจักรยาน  4 กม. / วิ่ง 2 กม.

อายุ 11-12 ปี

ชาย/หญิง - ว่ายน้ำ 150 ม. / ปั่นจักรยาน  6 กม. / วิ่ง 3 กม.

กำหนดการ

รับของที่ระลึกและงานแสดงสินค้า

ตรวจสอบหมายเลขบิบ

รายชื่อผู้เข้าร่วมและหมายเลขบิบ

 

เช็คเบอร์วิ่งของตัวเองได้ที่ลิงค์และเตรียมเอกสารต่อไปนี้เพื่อรับของที่ระลึก

 • แสดงบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
 • อีเมลยืนยันหลักฐานการลงทะเบียน

วันแข่งขัน

เส้นทาง

ของที่ระลึก

ค่าสมัคร

ราคาปกติ

ไตรกีฬา ระยะมาตราฐาน

 • ประเภทกลุ่มน้ำหนัก 2,000 บาท

ไตรกีฬา สปรินท์

 • ประเภทกลุ่มน้ำหนัก 2,000 บาท
 • Team relay 3,600 บาท

  แต่ละทีมต้องมีสมาชิก 3 คน (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

ทวิกีฬา

 • ประเภทกลุ่มน้ำหนัก 2,000 บาท

ไตรกีฬาเยาวชน (อายุ 6-12 ปี)

 • ประเภทกลุ่มอายุ 1,200 บาท
 • การลงทะเบียนออนไลน์จะปิดในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (23:59 น. GMT+7)
 • อัตราข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ 8.7%

หมายเหตุ

 • การลงทะเบียนออนไลน์จะปิดในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (23:59 น. GMT+7)
 • อัตราข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ 8.7%
 • รายการไม่สามารถคืนเงินได้
 • รายการไม่สามารถถ่ายโอนไปยังผู้แข่งขันรายอื่นได้
 • รายการไม่สามารถถ่ายโอนไปยังการแข่งขันในปีหน้า
 • ค่าสมัครรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม