Logo-GTR_Horizontal_all-white-300x92
PHUKET TRAIL 2023

ภูเก็ต เทรล – เดอะ จังเกิ้ล 2566

ข้อมูลการแข่งขัน

Days
Hours
Minutes
Seconds

ประเภทการแข่งขัน

PKT 50 (50 กม.)

ประเภทบุคคล

กลุ่มอายุ:

 • ชาย : 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป
 • หญิง : 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

PKT 35 (35 กม.)

ประเภทบุคคล

กลุ่มอายุ:

 • ชาย : 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป
 • หญิง : 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

PKT 20 (20 กม.)

ประเภทบุคคล

กลุ่มอายุ:

 • ชาย : 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป
 • หญิง : 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

PKT 10 (10 กม.)

ประเภทบุคคล

เปิดให้ทุกวัยได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี

กำหนดการ

รับของที่ระลึก เสื้อวิ่ง และงานแสดงสินค้า

ตรวจสอบหมายเลขบิบ ภูเก็ต เทรล – เดอะ จังเกิ้ล 2566

รายชื่อผู้เข้าร่วมและหมายเลขบิบ

 

เช็คเบอร์วิ่งของตัวเองได้ที่ลิงค์และเตรียมเอกสารต่อไปนี้เพื่อรับของที่ระลึก

 • แสดงบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
 • อีเมลยืนยันหลักฐานการลงทะเบียน

วันแข่งขัน

เส้นทาง

ของที่ระลึก

รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

ค่าสมัคร

ช่วงราคาพิเศษ

22 - 31 กรกฎาคม 2566

PKT 50 (50 กม.)

 • ประเภทบุคคล 1,950 บาท

  ชาย / หญิง : 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

PKT 35 (35 กม.)

 • ประเภทบุคคล 1,550 บาท

  ชาย / หญิง : 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

PKT 20 (20 กม.)

 • ประเภทบุคคล 1,150 บาท

  ชาย / หญิง : 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

PKT 10 (10 กม.)

 • ประเภทบุคคล 650 บาท
 • การลงทะเบียนออนไลน์จะปิดในวันที่ 4 กันยายน 2566 (23:59 น. GMT+7)
 • โปรดทราบว่าอัตราข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ 8.7%

ช่วงราคาปกติ

1 สิงหาคม - 4 กันยายน 2566

PKT 50 (50 กม.)

 • ประเภทบุคคล 2,500 บาท

  ชาย / หญิง : 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

PKT 35 (35 กม.)

 • ประเภทบุคคล 1,800 บาท

  ชาย / หญิง : 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

PKT 20 (20 กม.)

 • ประเภทบุคคล 1,300 บาท

  ชาย / หญิง : 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป

PKT 10 (10 กม.)

 • ประเภทบุคคล 800 บาท
 • การลงทะเบียนออนไลน์จะปิดในวันที่ 4 กันยายน 2566 (23:59 น. GMT+7)
 • โปรดทราบว่าอัตราข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ 8.7%

กติกาในการแข่งขัน ภูเก็ต เทรล

กติกาในการแข่งขัน ภูเก็ต เทรล

 1. นักวิ่งต้องปฏิบัติตามกติกาที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนด
 2. นักวิ่งที่จบภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับคะแนน iTRA และ UTMB INDEX ดังนี้
  • PKT 50  = iTRA3 , UTMB QUALIFIER 50K
  • PKT35  = iTRA2 , UTMB QUALIFIER 50K
  • PKT20  = iTRA1 , UTMB QUALIFIER 20K
  • PKT10  = ไม่มีคะแนน iTRA และ UTMB INDEX
 3. นักวิ่งต้องใช้เส้นทางการแข่งขันที่กำหนดเท่านั้น โดยสังเกตจากเครื่องหมายกำกับหรือแผนที่ โดยไม่ใช้เส้นทางลัดหรือเส้นทางอ้อม
 4. เส้นทางการแข่งขันเป็นเส้นทางทางธรรมชาติ และมีการใช้ทางร่วมกับชุมชน นักวิ่งจะต้องไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งปลูกสร้าง พืชผลทางการเกษตร และไม่ทิ้งขยะในระหว่างการแข่งขัน
 5. นักวิ่งต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์ต่อนักวิ่งที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100090965769496&locale=th_TH Phuket TRAIL
 6. นักวิ่งจะต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (BIB Number) ของตัวเอง โดยติดในบริเวณด้านหน้าที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะที่เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น
 7. นักวิ่งไม่สามารถติดหมายเลขการแข่งขัน (BIB Number) ของผู้อื่นเข้าร่วมการแข่งขันได้ หากพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือโอนสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นักวิ่งจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 8. กรณีนักวิ่งถอนตัวจากการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน นักวิ่งจะต้องถอนตัวออกจากจุดช่วยเหลือหรือจุดบริการเท่านั้น โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้ทราบ
 9. ผู้จัดของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเส้นทางการทำกิจกรรม ซึ่งอาจจะทำให้ระยะทางสั้นลง หรือเพิ่มขึ้น หรือยกเลิกการกิจกรรมทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือผู้จัดเห็นว่าการดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไปอาจไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักวิ่งและผู้จัดกิจกรรมได้
 10. เมื่อสถานะการสมัครเสร็จสมบูรณ์แล้วนักวิ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือ ขอคืนค่าสมัครได้
 1. ผู้จัดมีสิทธิ์ในภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติแข่งขันของท่าน ผู้สมัครยินยอมให้ผู้จัดไปเผยแพร่ตามสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆได้
 1. ผู้สมัครได้อ่านและยอมรับในกติกาทุกอย่างของงานแล้ว
 • ผู้สมัครยืนยันว่าข้อมูลที่กรอกเป็นความจริง
 • ผู้สมัครยินยอมให้ผู้จัดทำการจัดเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิทธิ์ประโยชน์ที่ผู้สมัครพึงได้รับ และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม Phuket TRAIL 2023 ให้สำเร็จลุล่วง

ติดต่อผู้จัด https://www.facebook.com/RunSnook/

จัดโดย บริษัท รันสนุก คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท พีพีบุ๊คแอนด์คอม จำกัด 0878881838 / 0898669454

หมายเหตุ

 • การลงทะเบียนออนไลน์จะปิดในวันที่ 4 กันยายน 2566 (23:59 น. GMT+7)
 • โปรดทราบว่าอัตราข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ 8.7%
 • รายการไม่สามารถคืนเงินได้
 • รายการไม่สามารถถ่ายโอนไปยังผู้แข่งขันรายอื่นได้
 • รายการไม่สามารถถ่ายโอนไปยังการแข่งขันในปีหน้า
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม